Trykkerierne har bremset nedturen

Flere års nedtur er brudt for trykkerierne, som kunne se deres omsætning stagnere sidste år. I alt endte omsætningen på lidt over 6 mia. kr., hvilket er omkring en kvart milliard kroner højere end bunden i 2013.

Generel økonomisk bedring i dansk økonomi, samt tilpasning fra trykkeriernes side har ført til, at det markante fald i trykkeriernes omsætning, som indtraf i forbindelse med finanskrisen og den stigende digitalisering nu ser ud til at være stoppet.

Fra 2009 til 2013 faldt omsætningen hos de danske trykkerier fra 6,9 mia. kr. til 5,8 mia. kr. Et fald på 1,1 mia. kr. eller 16 pct. siden 2009.

Nedturen blev dog vendt til en stigning i omsætningen i 2014 og sidenhen en stabilisering i 2015, hvor omsætningen lød på 6,1 mia. kr. Små 20 mio. kr. lavere end i 2014.

Trykkeriernes årlige omsætning, mia. kr.
Trykkeriernes årlige omsætning, mia. kr.
Stadig pres på forretningenPå trods af de positive tal for omsætningen oplever trykkerierne stadig betydelige udfordringer.

Efterspørgslen efter tryksager fortsætter med at falde. Blandt virksomhederne med mindst 10 ansatte faldt salget af tryksager med 200 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Branchen har dog været i stand til at omstille sig, og andre typer af trykning er med til at modsvare faldet i de mere klassiske trykkategorier, såsom magasiner og reklametryksager.

En anden udfordring er den fortsatte overkapacitet på markedet. Kapacitetsudnyttelsen for trykkerierne ligger ifølge de nyeste tal på omkring 70 pct. En fortsat konsolidering og en yderligere bedring i dansk økonomi kan dog være med til at nedbringe overkapaciteten.
Negative forventninger til fremtidenSelvom det umiddelbart lysner i forhold til omsætningen, ser et flertal af trykkerierne dystert på fremtiden. De seneste produktionsforventninger viser, at trykkerierne forventer en lavere produktion. Således er mængden af trykkerier, der forventer lavere produktion, 8 pct. højere – vægtet efter antal ansatte – end mængden af trykkerier, der forventer højere produktion. Forventningerne har dog været stigende siden september sidste år. Det er dog vigtigt at bemærke, at statistikken er højest volatil.

Trykkeriernes forventning til den kommende produktion, sæsonkorrigeret, pct.
Trykkeriernes forventning til den kommende produktion, sæsonkorrigeret, pct.
Anden trykning omfatter:
  • Trykning af magasiner og andre tidsskrifter, som udkommer mindre end fire gange om ugen

  • Trykning af bøger og brochurer, nodehæfter og partiturer, landkort, atlasser, plakater, reklamekataloger, prospekter og andet trykt reklamemateriale, frimærker, gebyrmærker, adkomstbeviser, checkhæfter og andre værdipapirer, chipkort, smart cards, albummer, dagbøger, kalendere og andre kommercielle tryksager, personligt brevpapir og andre tryksager fremstillet ved højtryk, offset, fotogravure, flexotryk, serigrafitryk og andre trykmetoder, kopieringsmaskiner, computerprintere, prægemaskiner mv.

  • Quick printing

  • Trykning direkte på tekstiler, plast, glas, metal, træ og keramik

  • Det trykte materiale er ofte ophavsretligt beskytte

  • Trykning af etiketter og mærkater (litografi, dybtryk, flexotryk, mv.)