Tre trykkerier gik konkurs i 1.kvartal

Nye tal fra Experian viser, at tre virksomheder inden for anden trykning gik konkurs i 1. kvartal 2016. Antallet af konkurser er fortsat på et lavt niveau.

Siden 2011 har konkursniveauet for virksomheder inden for anden trykning ligget relativt lavt. Sidste år er indtil videre det år, hvor færrest virksomheder gik konkurs. Således gik to virksomheder i gennemsnit konkurs hvert kvartal sidste år. Dog var der henover året en uensartet udvikling; i 1. kvartal var der ingen konkurser, mens der i de sidste to kvartaler var tre konkurser pr. kvartal.

Udsving i antallet af konkurser i løbet af året er ganske normalt. Det skyldes blandt andet normale sæsonudsving. Men også sammensætningen af virksomheder, der går konkurs, betyder meget. Antallet af konkurser i såkaldte nulvirksomheder - virksomheder uden ansatte og med en omsætning under 1 mio. kr. - varierer erfaringsmæssigt væsentligt mere end konkurserne i aktive virksomheder. En del af variationen kan tilskrives udsving i antallet af virksomheder, der erklæres konkurs efter et tvangsopløsningsforløb.

Samtidig hører det med til historien, at selv minimale konkursudsving har stor betydning ved så lave konkursniveauer. Derfor skal man være yderst påpasselig med at tolke for meget på midlertidige udsving. I stedet er det relevant at se på trenden i tallene. Denne trend viser stadig et lavt konkursniveau.

Det lave konkursniveau skyldes især, at virksomhederne nyder godt af det ekstremt gunstige rentemiljø, vi oplever for tiden. Det gør det væsentligt nemmere at overholde gældsforpligtelser på lån. Men det betyder samtidig, at konkursniveauet ville have været betragteligt højere, hvis pengepolitikken havde været strammere, end tilfældet er det i dag. Der er dog intet, der tyder på, at vi vil se store rentestigninger i Danmark de kommende et til to år – altså må vi forvente, at virksomhederne i en rum tid fremover vil kunne drage fordel af rentemiljøet.

Antallet af konkurser inden for anden trykning
Antallet af konkurser inden for anden trykning

Anden trykning omfatter:

  • Trykning af magasiner og andre tidsskrifter, som udkommer mindre end fire gange om ugen

  • Trykning af bøger og brochurer, nodehæfter og partiturer, landkort, atlasser, plakater, reklamekataloger, prospekter og andet trykt reklamemateriale, frimærker, gebyrmærker, adkomstbeviser, checkhæfter og andre værdipapirer, chipkort, smart cards, albummer, dagbøger, kalendere og andre kommercielle tryksager, personligt brevpapir og andre tryksager fremstillet ved højtryk, offset, fotogravure, flexotryk, serigrafitryk og andre trykmetoder, kopieringsmaskiner, computerprintere, prægemaskiner mv.

  • Quick printing

  • Trykning direkte på tekstiler, plast, glas, metal, træ og keramik

  • Det trykte materiale er ofte ophavsretligt beskyttet

  • Trykning af etiketter og mærkater (litografi, dybtryk, flexotryk, mv.)