Nye tal fra Bisnode viser, at to virksomheder inden for anden trykning gik konkurs i 1. kvartal. Det er det laveste kvartalsniveau i to år og kan pege i retning af, at sidste års stigning i antallet af konkurser var midlertidig.

Efter en stor stigning i konkursniveauet i 2016, tyder de første tal på en normalisering i 2017. Det gælder både for trykkerierne og de øvrige brancher. Således gik to virksomheder inden for anden trykning konkurs, mens der i gennemsnit var godt og vel fem virksomheder, der gik konkurs hvert kvartal sidste år. Konkursniveauet har med undtagelse af sidste år ligget relativt lavt siden 2011.

En del af årsagen til den store stigning i konkursniveauet sidste år kan findes i to tekniske forhold. For det første har Erhvervsstyrelsen brugt 2016 til at indhente en del af den sagspukkel, der var opstået i styrelsen, og som har udskudt konkurser til 2016. Det trækker alt andet lige konkursniveauet i 2016 op, men det fører yderligere til, at konkursniveauet i de foregående år kan være undervurderet. Samtidig begyndte SKAT mere målrettet at indkræve gammel skattegæld blandt virksomhederne, hvilket ligeledes trak konkursniveauet op i 2016.

Disse to effekter, forventer Grakom, vil være mindsket i år, hvilket de foreløbige også tyder på.

Dertil kommer, at udsving i antallet af konkurser i løbet af året er ganske normalt. Det skyldes blandt andet normale sæsonudsving. Men også sammensætningen af virksomheder, der går konkurs, betyder meget. Antallet af konkurser i såkaldte nulvirksomheder - virksomheder uden ansatte og med en omsætning under 1 mio. kr. - varierer erfaringsmæssigt væsentligt mere end konkurserne i aktive virksomheder. En del af variationen kan tilskrives udsving i antallet af virksomheder, der erklæres konkurs efter et tvangsopløsningsforløb.

Samtidig hører det med til historien, at selv minimale konkursudsving har stor betydning ved så lave konkursniveauer. Derfor skal man være yderst påpasselig med at tolke for meget på midlertidige udsving. I stedet er det relevant at se på trenden i tallene.

For 2017 ventes et konkursniveau, der er på niveau med 2013. Det lave konkursniveau skyldes især, at virksomhederne nyder godt af det ekstremt gunstige rentemiljø, vi oplever for tiden. Det gør det væsentligt nemmere at overholde gældsforpligtelser på lån. Men det betyder samtidig, at konkursniveauet ville have været betragteligt højere, hvis pengepolitikken havde været strammere, end tilfældet er det i dag. Der er dog intet, der tyder på, at vi vil se store rentestigninger i Danmark på kort sigt – altså må vi forvente, at virksomhederne i en rum tid fremover vil kunne drage fordel af rentemiljøet.

I øjeblikket er 24 trykkerier under konkurs, det vil sige, at de er på vej til at blive erklæret konkurs. Antallet er uændret i forhold til sidste kvartal.