Svanemærket og EU-blomsten er gode klimavalg

Svanen og EU-blomsten stiller skrappe krav til klimabelastningen, og skærper hele tiden kravene. Og så stiller de helt specifikke krav til hver produktkategori. Det gør mærkerne helt unikke.

Miljømærkning Danmark sætter i sit seneste nyhedsbrev fokus på sammenhængen mellem reducering af klimabelastningen og Svanemærket og EU-Blomsten.

Målet med Svanemærket og EU-Blomsten er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug, og derfor stiller de to mærker skarpe krav til bl.a. energiforbrug, recirkulation, genanvendelse og generelle ressourceforbrug.

Svanemærket og EU-Blomsten ser i det hele taget på hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – når kravene til en produkttype bliver fastsat.

Og der er endnu en vigtig pointe, tilføjer miljøkonsulent hos GRAKOM, Per Kaae Hansen:

”Svanen og EU-Blomsten har en hel særlig position i forhold til andre miljø- og klimamærker. Styrken for lige præcis de to mærker er, at der er helt specifikke krav for hvert enkelt produkt, der er svanemærket eller er godkendt med EU-Blomsten.”

Specifikke kriterier
Det betyder – til forskel fra andre mærker – at når fx tryksager er svanemærket, er det de kriterier, der er specifikke for tryksager og ikke kriterier, der også gælder for andre produkter som fx shampoo og biler.

”Det er en ret  afgørende forskel, at de krav, der stilles, ikke er gennemsnitlige krav, som  skal rumme og dække over rigtige mange produktkategorier, men der imod kun er gældende – og derfor skarpe – til lige præcis den produktkategori, man køber. Det betyder nemlig at mærkerne kan stille krav, der hvor det er allermest relevant for miljø og klima,” siger Per Kaae Hansen.

GRAKOMs chefkonsulent tilføjer, at det der også gør de to miljømærker exceptionelle, er at de konstant udvikler sig.

”Udover at de to mærker er produktspecifikke, er det enormt vigtigt at pointere, at de hele tiden skærper kravene til mærkerne,” siger Per Kaae Hansen.

Høring om skærpelse af krav
I øjeblikket er der gang i en høringsproces i forhold til at skærpe kravene til svanemærkede trykkerier, hvor der i udkastet til kriterier er indført skrappe krav på alle de områder, der betyder mest for klimaet.

Den grafiske branche går skridtet videre
Selvom GRAKOM er meget tilfreds med Svanen og EU-Blomsten, kan man som trykkeri godt nå endnu længere i selve designprocessen af tryksagen.  Virksomhederne kan blandt andet vælge at benytte beregningsværktøjet ClimateCalc, som GRAKOM har udviklet, og som i dag er funderet i en europæisk organisation.

"ClimateCalc gør det muligt for vores trykkerier, der bruger papirkvaliteter, der lever op til den højeste standard inden for Svanen og Blomsten, at vurdere de enkelte papirkvaliteter i forhold til hinanden, og dermed sammen med kunden at vælge de bedste blandt de bedste,” siger Per Kaae Hansen.

Mærkerne er kendt af danskerne
Miljømærkning Danmark henviser i øvrigt i sin artikel til en undersøgelse, der viser, at 93 % af danskerne kender Svanemærket, og 45 % kender EU-Blomsten. Samtidig ser 66 % af danskerne efter Svanemærket, når de vælger varer – og 76 % har tillid til, at et produkt er et godt miljøvalg, når det er svanemærket. Svanemærket og EU-Blomsten.

Læs artiklen fra Mærkning Danmark her