Stort set uændrede lønninger for grafiske arbejdere

GRAKOMs nye lønstatistik for grafiske arbejdere viser, at ugelønningerne er steget med 0,3 pct., og dermed er stort set uændrede i forhold til året før. Blandt ikke-faglærte steg lønningerne med 0,6 pct., og er dermed steget mere end for de faglærte arbejdere, hvor lønnen steg med 0,2 pct.

Over det seneste år er trykkerne den faggruppe, som har oplevet de højeste lønstigninger med 1,2 pct., Bogbinderi- og kartonnagemedarbejdere har haft en lønstigning på 0,9.

For både grafikere og serigrafiske arbejdere er gennemsnitslønnen faldet det seneste år. Grafikerne er den faggruppe, som er gået mest tilbage med 2,9 pct., mens serigrafiske arbejdere faldt med 1,9 pct. Blandt de serigrafiske arbejdere skyldes faldet, at gennemsnitslønnen for serigrafmedhjælpere og digitalprintoperatører er faldet, mens lønnen for serigrafer er steget.

Tallene i lønstatistikken omhandler 1. kvartal 2020 og er reelt ikke påvirket af udbruddet af corona.

Trykkerne er fortsat den faggruppe, der har de højeste lønninger. Således var den gennemsnitlige ugeløn for trykkere 7.790 kr. den 1. april 2020. Grafikere havde en ugeløn på 7.111 kr.

Se statistikken her