Stor spredning i den grafiske branches forventninger til 2020

En ny tendensundersøgelse fra GRAKOM viser en stor spredning i forventningerne til efterspørgslen på de forskellige varer og tjenester, den grafiske branche udbyder.

Efterspørgslen på storformat og skilte samt emballage og labels forventes at stige det kommende år, mens efterspørgslen på tekstiltryk, reklamegaver og bureauydelser forventes at ligge på omtrent samme niveau. Efterspørgslen på traditionelle tryksager forventes derimod at falde.

Den lavere efterspørgsel på traditionelle tryksager påvirker især forventningerne til omsætningen i de større virksomheder, som sælger traditionelle tryksager. Her er andelen af virksomheder, der forventer en faldende omsætning højere sammenlignet med resten af markedet.

Se hele analysen her