Stor mangel på arbejdskraft indenfor reklame og markedsanalyse

Netop offentliggjorte tal viser, at mere end en femtedel af reklame- og markedsanalysevirksomhederne melder om, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion.

[fact]Om analysenAnalysen bygger på tal for Europa-Kommissionen omhandlende NACE-branche 73, Reklame og Markedsanalyse.

Denne hovedgruppe omfatter tilrettelæggelse af reklamekampagner og anbringelse af reklamer i magasiner, aviser, radio og tv eller andre medier samt udformning af opsætningsanordninger og -steder. Analysen bygger udelukkende på tal for Danmark.[/fact]Begyndende flaskehalse på det danske marked for reklame og markedsanalyse viser sig nu at være et reelt problem.

Med meldingen om, at mere end hver femte virksomhed i dette segment oplever, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion, risikerer det spirende opsving på markedet at blive kvalt til skade for både vækst og beskæftigelse.

21 pct. af virksomhederne siger i dag, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion. Til sammenligning var tallet i kvartalet før 17 pct., mens det i 3. kvartal 2014 var 5 pct. Der er altså tale om en væsentlig stigning i manglen på arbejdskraft, som siden 2011 ellers har ligget nogenlunde stabilt i intervallet 5-10 pct.


Omsætter for 18 mia. kr. årligtBranchen omsatte i 2014 for omkring 18 mia. kr., og beskæftiger knap 10.000 personer (omregnet til fuldtidsbeskæftigede).

I 2016 forventes omsætningen at stige med op mod 500 mio. kr., men den opståede mangel på arbejdskraft kan tage toppen af dette opsving.

Generelt er branchen karakteriseret ved en relativ høj grad af kvalificeret arbejdskraft, hvorved rekruttering af ny arbejdskraft kræver, at disse besidder de retter kvalifikationer.