Stigende forbrug og økonomisk vækst gavner reklamebureauerne

Tal fra Danmarks Statistik viser, at reklamebureauernes salg i årets første seks måneder realt var 3,6 pct. højere end samme periode året før.  Dermed kan reklamebureauerne så småt øjne bedre tider. Endnu bedre gik det for anden reklamevirksomhed, som øgede omsætningen med 9 pct.

Salget hos reklamebureauerne beløb sig i første halvår til 4,5 mia. kr. Mod 4,3 mia. kr. i første halvår 2015. Salget blev især trukket op af et godt 2. kvartal, som var over 100 mio. kr. bedre end sidste år.

Fremgangen sker efter flere år med faldende omsætning hos reklamebureauerne, men stigende privat forbrug og generel økonomisk fremgang ser nu ud til at være med til at vende udviklingen.

Det er dog vigtigt at påpege, at omsætningen stadig er på et relativt lavt niveau i forhold til tidligere tiders omsætning.

Omsætning ved reklamebureauerne

Endnu bedre gik det for anden reklamevirksomhed, som efter et par magre år oplever stigende salg. I de første seks måneder i år steg salget med 9 pct. på årsbasis.

Anden reklamevirksomhed har således været inde i en periode med stigende omsætning de sidste seks kvartaler.

OMsætning ved anden reklamevirksomhed

Endelig ser omsætningen i virksomheder med salg af reklameplads i medier ud til at stagnere. Det er vel at mærke efter en periode med flere kvartaler med positiv omsætningsvækst.

Omsætning hos reklameplads i medier 

Økonomisk vækst og stigende privat forbrug varsler bedre tider

Med den nuværende økonomiske udvikling, som ventes at byde på både stigende produktion i økonomien og stigende privat forbrug, er fremtidsudsigterne relativt positive for reklamebureauerne.

BNP ventes således at stige med omkring 1 pct. i år, mens væksten næste år forventes at stige til 1,5 pct. Samtidig er stigende beskæftigelse, lave renter og højere boligpriser med til at øge råderummet for privat forbruget, som ventes at stige 1,9 pct. i år og 1,6 pct. næste år.

Denne udvikling forventes at smitte af på reklamebureauerne, da det frigør flere penge til markedsføring.

Reklamebureauer omfatter