Stibo køber Rosendahls

Stibo-koncernen fortsætter sin konsolidering i Skandinavien med opkøbet af Rosendahls.

Med rødder helt tilbage til 1902, bliver Rosendahls-koncernen, der tilbyder både grafisk og digital kommunikation, nu overtaget af Stibo Complete, som er Skandinaviens største grafiske virksomhed.

Om baggrunden for at opkøbe netop Rosendahls, siger CEO i Stibo Complete, Søren Henriksen:

”Vi har længe haft et ønske om at købe Rosendahls, fordi der er tale om en fantastisk virksomhed med et stærkt brand, som vi ønsker at fastholde og udvikle. Rosendahls har desuden en enestående markedsposition og meget passionerede medarbejdere – og er samtidig en virksomhed med et fornuftigt udviklingspotentiale.”

Printmarkedet har ligesom inden for flere andre brancher været under konsolidering de senere år, og det er da også Stibo Completes opkøbsstrategi, der ligger til grund for overtagelsen, fortæller Søren Henriksen:

”Købet af Rosendahls er en fortsættelse af vores strategi, om at konsolidere printmarkedet i Skandinavien og herigennem skabe den nødvendige kritiske volumen inden for bestående og nye forretningsområder, hvilket muliggør nye investeringer i fremtiden. Vi udvider vores produktpalette løbende for at understøtte vores rejse fra primært at være en stor industriel spiller til at blive en grafisk full-service leverandør. Hermed opfylder vi kundernes behov for one-stop shopping.”

 

CEO i Stibo Complete, Søren Henriksen

CEO i Stibo Complete, Søren Henriksen

4. generation sælger den familieejede virksomhed

Palle Rosendahl er 4. generation i den familieejede virksomhed er tilfreds med at sælge til netop Stibo:

”Vi kunne ikke ønske os en stærkere fremtidig ejer end Stibo-koncernen, som har været i trykkeribranchen i mere end 200 år og som gennem en årrække har stået i spidsen for en konsolidering af branchen i Skandinavien. Der er tale om et rigtigt godt match, da vores forretningsområder og planer for fremtiden samt kompetente medarbejdere supplerer hinanden på bedste vis. Med Stibo Complete som ejer får vores kunder og medarbejdere i Rosendahls de bedste kort på hånden”.

Fakta

Rosendahls beskæftiger ca. 150 medarbejdere, og har en omsætning på ca. 200 mio. DKK.

Stibo koncernen har sin drift i helejede datterselskaber: Stibo Complete A/S, Stibo Systems A/S og CCI Europe A/S og dertil hørende datterselskaber.  I Skandinavien har koncernen over de senere år opkøbt Sörmlands Grafiska AB (nu Sörmlands Printing Solutions AB), Color Print A/S, Scanprint A/S, Greentech Rotaprint A/S, Skånsk Repro AB, GigantPrint AB og senest har Stibo Complete købt Rosendahls Print-Design-Media A/S i Danmark.