Statens tryksager kommer nu i udbud

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om genudbud af rammeaftalen vedrørende indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser (Trykkeriaftalen), da den nuværende rammeaftale udløber til nytår, 31. december 2018.

Skal Staten være din næste store kunde? Så er det allerede nu, du skal afsætte tid i kalenderen, hvis du vil vide mere og deltage i udbuddet. Moderniseringsstyrelsen inviterer i første omgang på orienteringmøde om udbuddet:

Der afholdes orienteringsmøde for tilbudsgivere onsdag den 3. oktober 2018 fra kl. 9.30 til 11.30 på Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes tilbudsgiver senest den 2. oktober 2018 kl. 13.00 meddele deres deltagelse i orienteringsmødet på følgende mail: tryk@modst.dk.

Antal deltagere bedes begrænset til maksimalt to pr. tilbudsgiver. Moderniseringsstyrelsen tager forbehold for at reducere antallet af deltagere pr. tilbudsgiver.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og kan findes på udbudshjemmesiden ethics.dk.

Tilbudsgiver kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden. Afgivelse af tilbud skal ligeledes ske på udbudshjemmesiden. Sidste frist for modtagelse af tilbud er fredag den 26. oktober, kl. 13:00.