Spredte forventninger til udviklingen i efterspørgslen på grafiske produkter

Efterspørgslen på en række grafiske produkter forventes at stige i 2021 i forhold til 2020, viser en ny analyse fra GRAKOM. Forventningen er dog også, at branchens omsætning fortsat vil ligge betydeligt under niveauet fra før udbruddet af corona.

Efterspørgslen på en række grafiske produkter forventes at stige de kommende 12 måneder i forhold til de foregående 12 måneder.

Særligt efterspørgslen på emballage og tekstiltryk forventes at stige. Hele 81 pct. forventer, at efterspørgslen på emballage enten stiger meget eller stiger lidt og 88 pct. forventer, at efterspørgslen på tekstiltryk stiger lidt. Hovedparten forventer også at efterspørgslen på storformat og skilte samt labels vil være stige.

”Tallene afspejler, at efterspørgslen på mange af branchens produkter har meget lav efter udbruddet af corona, så selv om vi ser ganske positive forventninger til efterspørgslen på flere grafiske produkter, afspejler det i høj grad, at efterspørgslen stiger fra et meget lavt niveau. For virksomhederne vil 2021 fortsat føles som et magert år” siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM.

GRAKOMs medlemmer forventer da også, at branchens samlede omsætning i 2021 bliver 10 pct. lavere end den i 2019 – det seneste hele år inden udbruddet af corona.

Tryksager adskiller sig fra de øvrige produkter, idet størstedelen - 71 pct. - af virksomhederne forventer, at efterspørgslen falder lidt og yderligere 18 pct. forventer, at efterspørgslen falder meget. Også i den tilsvarende undersøgelse fra sidste år, var der en forventning om, at efterspørgslen på tryksager ville falde.

Du kan finde analysen her.