Søg professionel rådgivning, når du investerer

Det er som at sammenligne æbler og spegepølser. Det kunne næsten ikke være mere forskelligt at købe en traditionel offsettrykmaskine og en digital printer. Hvor man med offsetmaskinen betaler ét beløb og derefter er fri af producenten og sælgeren, betyder købet af en digital maskine starten på et årelangt afhængighedsforhold til leverandøren. Maskinen virker ganske enkelt ikke, den dag du kapper båndet til ham. 

Hos Grakom har vi set en række af de kontrakter, vores medlemmer har indgået ved køb af digitale printere. I hovedparten af aftalerne er leverandørernes standardvilkår ikke fraveget eller kun fraveget i begrænset omfang. Omvendt har vi set eksempler på, at medlemmer har fået afvigelser til standardvilkårene skrevet ind og dermed sikret sig selv bedre vilkår. Læren heraf er, at leverandørernes standardvilkår naturligvis er til forhandling.
Tillægskontrakt – den kan spare dig en formueVi arbejder for, at branchens virksomheder skal lære af hinanden. Derfor har vi samlet de gode eksempler på kontraktbetingelser i en særlig tillægskontrakt, som findes på vores hjemmeside. Vi opfordrer til, at du printer den og tager den med næste gang, du skal investere i digitalt trykudstyr. For det er nemlig en forhandling. Du kan stille krav. Fx kan du kræve, at leverandøren oplyser, hvad det skal koste, hvis du vil købe den software, der sidder i maskinen, således at du kan sælge udstyret. Brug tillægskontrakten som et værktøj til at forstå leverandørens vilkår og til at få nogle af dine krav hørt.
Som at købe et hus Men tillægskontrakten er ikke nok i sig selv. Det kræver ganske enkelt professionel rådgivning at købe en digital trykmaskine. Hvor mange af os ville fx købe et hus uden en byggesagkyndig og en advokat til at læse papirerne igennem? Husk på, at en trykmaskine ofte koster mere end et hus, og at kontraktforholdene faktisk er mere komplicerede end ved køb af fast ejendom.

Derfor lyder budskabet klart og tydeligt herfra: Søg professionel rådgivning, når du skal investere i digitalt produktionsudstyr. Så kan du undgå ubehagelige overraskelser.