Små lønstigninger i den grafiske branche

Ny ugelønsstatistik fra GRAKOM viser, at faglærte arbejderes ugeløn steg med 0,4 pct. i løn fra 1. oktober 2018 til 1. oktober 2019. Gennem samme periode steg de ikke-faglærte medarbejderes ugeløn med 0,6 pct.

Den seneste lønstatistik fra GRAKOM viser, at trykkere gennem det seneste år har haft en gennemsnitlig lønstigning på 1,2 pct., så ugelønnen udgjorde 7.756 kr. den 1. oktober 2019. Bogbindernes ugeløn steg med 0,8 pct. til 5.896 kr., mens ugelønnen for serigrafiske arbejdere faldt med 1,0 pct. til 5.528 kr.

Lønstigning i pct. pr. år (1. oktober 2018 til 1. oktober 2019) 

 

Faldet blandt serigrafiske arbejdere dækker over en ændring i sammensætningen mellem serigrafer samt seriegrafmedhjælpere og digitalprintoperatører. Færre serigrafer indgår i statistikken, mens antallet af seriegrafmedhjælpere og digitalprintoperatører er steget. Dermed bliver andelen af de lavere lønnede seriegrafmedhjælpere og digitalprintoperatører større, hvilket trækker gennemsnittet ned.

Ugelønninger inkl. faste personlige tillæg og faste arbejds- og funktionstillæg (1. oktober 2019)

Statistikken kan ses her:  https://grakom.dk/media/8956/loenstatistik-1-oktober-2019.pdf