SF-forslag om reklamer er knæfald for tech-giganterne

GRAKOM har sendt en pressemeddelelse ud om SF’s forslag om at ændre den nuværende 'nej tak til reklamer' til en 'ja tak'-ordning. Forslaget vil først og fremmest være en foræring af det danske annoncemarked til de store globale techgiganter Google, Facebook og Amazon. 

”Det er det ultimative knæfald for Google og Facebook, hvis vi ødelægger muligheden for at omdele tilbudsaviser fra danske virksomheder i postkasserne. Det er de store tech-giganter, der erobrer markedsføringskronerne på internettet, og de trykte tilbudsaviser er vores sidste værn mod deres totale dominans på reklamemarkedet”, siger adm. direktør Thomas Torp fra GRAKOM, der er erhvervsorganisation for 500 virksomheder inden for grafisk kommunikation, medier og markedsføring.

Den danske 'nej tak'-ordning er en succeshistorie. 96 pct. af danskerne er bekendt med, at man kan fravælge reklamer. Halvdelen af de danske husstande har valgt at sige nej tak, og en tredjedel af de, der modtager reklamerne har tilsluttet sig 'NejTak+'-ordningen, hvor man selv vælger præcis hvilke reklamer, man vil modtage.

”Vores nuværende ordning er uhyre velfungerende. Forbrugerne kender ordningen, og de har allerede taget stilling. Det er en myte, at der sendes tilbudsaviser ud til forbrugere, der ikke ønsker det. Til gengæld modtager vi jo alle sammen masser af uønsket reklame på internettet. Det kommer der endnu mere af med SF’s forslag”, siger Thomas Torp.

GRAKOM afviser samtidig, at der er væsentlige miljøgevinster at hente ved at begrænse de trykte tilbudsaviser.

”Langt de fleste husstandsomdelte reklamer trykkes på Svanemærkede trykkerier, der er garant for en miljøvenlig produktion, og de trykkes på papir fra PEFC eller FSC-certificeret skov, der sikrer ansvarligt skovbrug og genplantning af træer. Der er fornuftig balance i CO2-regnskabet. Desuden bliver stort set al papiret genbrugt til nyt papir. Tryksagerne er et mønstereksempel på cirkulær økonomi”, siger Thomas Torp.

GRAKOM og den grafiske branche er til gengæld klar til at diskutere andre forslag til miljø- og klimaforbedringer:

 ”I den grafiske branche er vi fuldstændig klar til at tage vores medansvar for den nødvendige grønne omstilling. Vi er allerede nået langt, men der er mere, der kan gøres. Det tager vi gerne en snak med både SF og andre partier om”, siger Thomas Torp fra GRAKOM.

Fakta om husstandsomdelte reklamer:

  • 51 pct. af de danske husstande har sagt nej tak til reklamer. I København og Aarhus er det op omkring 65 pct. mens det i mindre byer og på landet typisk går helt ned til omkring 20 pct.
  • Tilbudsaviserne bruges oftere af ældre og børnefamilier til at finde gode lokale tilbud
  • De lokale ugeaviser er en del af 'nej tak'-ordningen, og en stor del omdeles sammen med tilbudsaviserne. De vil blive ramt af SF’s forslag
  • De ældre er den gruppe, der er flittigst brugere af tilbudsaviserne, og det er dem, der vil have sværest ved at få tilmeldt sig en 'ja tak'-ordning på internettet
  • Facebook og Google står for 80 pct. af væksten på af det danske annoncemarked på internettet og betaler stort set ikke skat i Danmark
  • En 'ja tak'-ordning vil ødelægge markedet for husstandsomdelte tilbudsaviser. Næsten 10.000 unge under 18 år har fritidsjob som bude