Repræsentanterne viser vejen

Vil Grakom oprette flere netværksgrupper? Bliver Grakom Dagen flyttet? Og hvilke ydelser skal Grakom tilbyde sine medlemmer i fremtiden? Spørgsmål, svar og nye ideer fløj gennem lokalet, da Grakoms repræsentantskab mødtes fredag.

 


Da Grakoms formand, Palle Rosendahl, slog på klokken og bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde, slap han en sværm af spørgsmål løs fra de fremmødte medlemmer.

Hans Christian Højslet fra Dafolo lagde for med at spørge, hvad Grakom tænker om situationen efter PostNords exit fra det adresseløse distributionsmarked. Til det sagde adm. direktør Thomas Torp:

”PostNord er sat på en håbløs opgave, og deres forretning hænger ikke sammen, som den er i dag. Derfor har de fremlagt en ny strategi, og det har den konsekvens, at de neddrosler alt det, I gerne vil have ud, og det er meget ærgerligt. Det er naturligvis et område, vi vil følge tæt i fremtiden.”


Der blev også spurgt til en række andre emner såsom Grakoms kommunikation og Grakom Dagen, som samme Hans Christian Højslet mente bør afholdes i Vejle fremover. Det er der nu ikke planer om, svarede formanden for Grakom Dagen-udvalget, Allan Werk.

Det var første gang både udvalgsmedlemmer, kredsbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for medlemsforeninger var indbudt til Grakoms repræsentantskabsmøde. 23 deltagere mødte frem for at sætte deres aftryk på den retning, Grakom skal rykke i det kommende år.

”Det er jo et medlemskab, vi skal bruge. Man skal ikke bare læne sig tilbage og vente på, andre gør noget i en forening,” sagde Bent Nygaard fra Dansk Fotografisk Forening.

”Vi blev medlem som forening for halvandet år siden, men jeg kunne desværre ikke deltage på sidste års repræsentantskabsmøde. Så jeg har set meget frem til i dag. Der sker mange ting i Grakom, og faktisk har vi gang i noget nær den samme proces i Dansk Fotografisk Forening med at spørge medlemmerne, hvad de egentlig forventer af os.”

Lavere kontingent skal sikre flere medlemmer


I sit oplæg om Grakoms strategi fortalte adm. direktør Thomas Torp, at Grakoms hovedfokus det kommende år vil være på at være hele branchens forening. Det betyder, at Grakom skal vokse.


”Der er et stort potentiale for nye medlemsvirksomheder. Faktisk er der i alt ca. 1000 virksomheder, vi føler bør være medlemmer hos os, som ikke er det i dag.”


Den primære udfordring ved at lokke nye virksomheder til er ifølge Thomas Torp prisen for et medlemskab. Derfor vil Grakom nu sænke medlemskontingentet, der bliver sat ned fra 0,42 pct. til 0,26 pct. af virksomhedens lønsum (for arbejdsgivermedlemmer), og for nogle virksomheder helt ned til 0,23 pct. af lønsummen.

”Det er en markant sænkelse af kontingentet, og det vil betyde, at Grakom bliver billigere end hos de fleste af vores konkurrenter. Det tror jeg, potentielle medlemmer vil se som en stor fordel,” sagde Grakoms direktør.

Samtidigt med at kontingentet sænkes er Grakoms barselsfond 275 kr. billigere end konkurrenterne pr. medarbejder. For en virksomhed med 50 medarbejdere er det en besparelse på 13.750 kr.


Krav om flere netværksgrupper


Under dagens anden halvdel blev repræsentantskabet delt i to grupper for at arbejde i workshops. Den ene workshop havde temaet ”ny viden til branchen og udvikling af bedre relationer.”

Her var der bred enighed om, at Grakom skal søsætte flere netværksgrupper, som kan give virksomhederne mulighed for at lære af hinanden og pleje deres relationer.

”Det er en god ide, som vi helt klart mener kan skabe værdi for medlemmerne, og det vil vi tage til os,” lød reaktionen fra Thomas Torp.

Gruppen foreslog derudover, at vi som branche skal hente mere viden fra forsknings- og undervisningsmiljøet. Det skulle ske ved at arbejde tættere sammen med de grafiske uddannelser samt fra universiteterne og erhvervsakademierne.

Gruppen mente også, at Grakom kan blive bedre til at skaffe inspiration fra udlandet, hvilket vil kunne gavne hele den danske branche.

I den anden workshop blev det diskuteret, hvilke services og rådgivningsydelser, Grakom skal tilbyde i fremtiden. Konklusionen fra denne workshop var, at Grakom i det store hele tilbyder de services, der er relevante for medlemsvirksomhederne. Til gengæld bør der gøres mere for at fortælle om de services og rådgivningsydelser, da mange i dag ikke er klar over, hvad Grakom reelt tilbyder.