Reklame og markedsanalyse ser fortsat lyst på fremtiden

Den positive trend i erhvervstilliden for reklame og markedsanalyse fortsatte i april. Således var der fremgang at spore i alle tre underkomponenter; vurderet faktiske efterspørgsel, forventet efterspørgsel og vurderet forretningssituation.

Erhvervstilliden steg fra 28 i marts til 33 i april.

Erhvervstilliden er en sammenvejning af vurderet forretningssituation, vurderet faktisk omsætning og vurderet kommende omsætning. Nettotallet på 33 udtrykker forskellen mellem de procentvise andele af virksomheder - vægtet efter beskæftigelse - der har angivet hhv. positiv og negativ tillid.

Der er altså en overvægt af virksomheder, som har en positiv erhvervstillid vægtet efter beskæftigelse.Som nævnt var der i april fremgang i alle tre underkomponenter.

Forretningssituationen vurderes at have udviklet sig positivt de seneste tre måneder, således lå indikatoren for forretningssituationen på 31 i april mod 8 for et år siden. Generelt har indikatoren udviklet sig mere eller mindre positivt det de seneste 12 måneder.Efterspørgslen vurderes ligeledes at have udviklet sig positivt de seneste tre måneder. Fra marts til april steg indikatoren fra 17 til 23. Der er dog mange udsving fra måned til måned i statistikken, så det interessante er her at se på trenden og niveauet for den. Begge er i dette tilfælde positive, og indikatoren har med undtagelse af få afstikkere fluktueret i intervallet 10-20 de seneste 18 måneder.Hvad angår efterspørgslen i fremtiden, så forventes denne at stige. Således er indikatoren for den fremtidige efterspørgsel for de kommende tre måneder på 44 i april. Virksomhederne indenfor reklame og markedsanalyse fastholder derved de ret positive forventningerne, som har karakteriseret dem de seneste måneder.Beskæftigelsen i branchen vurderes at være steget de seneste tre måneder, hvilket er en udvikling, der forventes at fortsætte de kommende tre måneder – endda i et måske lidt større omfang.

Indikatoren for de seneste tre måneder var således på 21 i april.Indikatoren for de kommende tre måneder lyder til sammenligning på 33.Endelig vurderes priserne i de kommende tre måneder at stige. Det er en forholdsvis ny tendens, hvor man tidligere har vurderet uændrede eller faldende priser. Udviklingen kan ses som en naturlig konsekvens af, at produktionen er steget, mens den ledige kapacitet har været faldende.