Regeringens vækstplaner er uden vækst for Grakoms medlemmer

Sådan lyder dommen i en undersøgelse blandt Grakoms medlemmer.

Et stort flertal af virksomhederne tror således ikke, at regeringsvækstplaner kommer dem til gode. Samtidig viser undersøgelsen, at virksomhederne heller ikke mener, at rammevilkårene i Danmark er blevet bedre de seneste fem år.

De største hindringer i jagten på vækst er faldende efterspørgsel, digitalisering og administrative byrder.

I alt deltog 71 virksomheder eller 13,4 pct. af de adspurgte i undersøgelsen, som blev udført mellem den 10.-16. januar.

Grakom spurgte også, om medlemmerne havde ideer til konkrete politiske tiltag, de ønsker, regeringen gennemfører?

  • Fjerne momsen på tryksager
  • En kraftig sanering af regler og love
  • Fjernelse af samtlige statsafgifter i forbindelse med etablering af pantebreve og sikkerhedsstillelser, kautionsforpligtelser, etablering af virksomhedspant m.v.
  • Skattefradrag for ejerledere i små og mellemstore virksomheder pr. ansat fra 1 til max 15 ansatte.
  • Status for ægtefæller i virksomheder under selskabsform (ApS / A/S) ændres fra "medhjælpende hustru" til samme vilkår som enhver anden ansat
  • Har selv generationsskiftet, og de regler for efterløn rammer os i dag, da vi måtte investere i bygninger for tidligt
  • Fjernelse af broafgift