Pressemeddelelse: Trepart

Brancheforeningen Grakom organiserer bl.a. trykkerier, emballageproducenter og skiltevirksomheder. I forlængelse af den netop indgåede trepartsaftale, der skal styrke arbejdsmarkedsintegrationen af flygtninge og familiesammenførte, tager foreningen nu fem konkrete skridt, der skal animere foreningens medlemmer til at bidrage med de nødvendige ansættelser.

Et centralt element i den netop indgåede trepartsaftale er en ny integrationsgrunduddannelse, IGU, som arbejdsmarkedets parter sammen har aftalt rammerne for.

”Jeg er meget tilfreds med, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er lykkedes med at indgå en aftale, der gør op med flere årtiers mislykket integration. Vi skal fokusere på flygtningenes potentiale – ikke gøre dem til klienter” siger Thomas Torp, direktør i Brancheforeningen Grakom.

”Man lærer bedst sproget og kulturen ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Den tilknytning – eller integration – skal vores branche naturligvis også være med til at levere”
uddyber Torp.

Derfor tager Brancheforeningen Grakom nu disse fem konkrete skridt i forhold til sine medlemsvirksomheder:

  • Grakom iværksætter en kampagne, der skal oplyse om, hvorfor det er en god ide at bidrage til arbejdsmarkedsintegrationen ved at ansætte flygtninge i IGU-forløb.
  • Der udarbejdes informationsmateriale i forbindelse med kampagnen.
  • Praktisk og juridisk rådgivning om at ansætte flygtninge, tilbydes på en
    hotline, som Grakoms medlemmer inden længe vil kunne ringe til.
  • På brancheforeningens HR-kurser orienteres medlemmerne om mulighederne i at ansætte
    flygtninge på de nye vilkår, som trepartsaftalen åbner for.
  • Målet er, at 100 flygtninge ansættes på medlemsvirksomhederne i år.

”Jeg har fået de første tilkendegivelser fra medlemmer, der er positive overfor at ansætte en eller flere flygtninge. Med det rette oplysningsarbejde er jeg optimistisk i forhold til at nå de 100 ansættelser, som vi bør levere” slutter Thomas Torp.

Du kan læse Trepartsaftalen i sin helhed på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: http://bm.dk/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2016/03/Trepartsaftale%20paa%20plads%20om%20integration

Ønsker du interview, kan du kontakte pressechef Kasper Jessing: 22 766 744 | Pip til radio, med citaterne fra Thomas Torp, kan downloades fra vores Dropbox i MP2, MP3 og WAV-format: http://udk.nu/SbGrakomTrepart