Postaftale i Post Danmark

Thomas Torp
Fra 2017 fritages Post Danmark fra pligten til at befordre A-post fra dag til dag. Det har et bredt politisk flertal besluttet tirsdag. Brancheforeningen Grakom ser positivt på aftalen: Den er nødvendig for at få styr på prisudviklingen på befordring af post og pakker i Danmark, siger adm. direktør i Grakom, Thomas Torp.

Som repræsentant for bl.a. bureauer, trykkerier og distributører har Brancheforeningen Grakom interesse i, at sikre sine medlemmer adgang til stabil distribution på post og pakker til priser, der er konkurrencedygtige.

– Postaftalen er et nødvendigt skridt for at sikre, at priserne kommer ud af det opadgående spin, vi har været vidne til. Det kommer til at koste nogle serviceforringelser. Men dem lever vi fint med, siger direktør i Brancheforeningen Grakom, Thomas Torp.

I et debatindlæg fra marts argumenterede foreningen for at droppe A-brevet og samle uddelingen af post og pakker på færre dage for at gøre Post Danmark mere rentabel (grakom.dk/postdebat).

– Mængden af post har været i frit fald. Post Danmark har kompenseret ved at hæve priserne. Det har været en kortsigtet strategi, der har bygget på et uændret højt serviceniveau, påpeger Thomas Torp.

– Med dagens aftale kommer Post Danmarks service i øjenhøjde med den virkelighed, man er befordringspligtig aktør i. Det er det helt rigtige for Post Danmark, siger Thomas Torp.
Udligningsordningen forsvinder
Aftalen betyder også, at Postlovens udligningsordning vil forsvinde. Som befordringspligtig postvirksomhed har Post Danmark kunnet bede sine konkurrenter dække sit underskud via bidrag til ordningen.

– Udligningsordningen er et fordyrende element ift. Post Danmarks konkurrenter. Ved at fjerne udligningsordningen styrker man konkurrencen mellem pakkedistributørerne til gavn for kunderne. Det hilser vi kun velkomment, siger direktør i Grakom, Thomas Torp.
Problematisk Robinsonliste
Faldende postmængder er en direkte årsag til svigtende indtjening i Post Danmark. En af årsagerne til faldet er den stigende tilslutning til Robinsonlisten, som fritager listens modtagere fra adresseret reklamepost. 950.000 danskere står på listen – men under en femtedel af dem er klar over det.

– Robinsonlisten er en sær, uigennemskuelig bremse på distributionen af adresseret forbrugerinformation. Til skade for annoncører, distributører og forbrugerne. Det glæder mig, at man med aftalen har bedt Erhvervs- og Vækstministeriet tage stilling til Robinsonlistens fremtid, slutter Thomas Torp.
København, 3. maj 2016


Yderligere kommentarer eller interview? Ring til pressechef Kasper Jessing, 22 766 744