Dansk Flexo Forum melder sig ind i Brancheforeningen Grakom

På sin generalforsamling i Nyborg i går, d. 10. marts, besluttede Dansk Flexo Forum at melde sig ind i Brancheforeningen Grakom.
”Jeg er glad for, at Dansk Flexo Forum har sluttet sig til Grakom-familien. Foreningernes medlemmer er del af samme værdikæde og vi deler en række fælles målsætninger og inte-resser, som vi nu kommer til at samarbejde endnu tættere om,” siger direktør i Grakom, Thomas Torp.

Foreningerne vil blandt andet styrke samarbejdet om at udvikle medlemsrettede initiativer inden for uddannelse og vidensdeling på flexoområdet.

Dansk Flexo Forums medlemskab af Grakom betyder, at foreningens medlemmer får adgang til en række af Grakoms medlemstilbud. Det gælder fx netværk, kurser, vidensdeling og miljørådgivning. Samtidig vil Grakom opgradere den politisk interessevaretagelse på flexoområdet i samarbejde med Dansk Flexo Forum.

Næstformand, Klaus Kromann, glæder sig over de synergier, der opstår med indmeldelsen i Brancheforeningen Grakom:

”Grakom er stærk på miljørådgivning. Foreningen har også vist konkret gennemslagskraft, når den har arbejdet for medlemmernes interesser over for lovgiverne. Endelig ser jeg frem til, at Dansk Flexo Forum aktivt kommer til at indgå i Grakoms medlemsskab af den europæiske flexoorganisation FTA Europe,” siger Klaus Kromann.

Brancheforeningen Grakom har nu tre medlemsforeninger: Dansk Flexo Forum, Brancheforeningen for Reklameartikler og Dansk Fotografisk Forening. Og flere medlemsforeninger er på vej.

”Grakom organiserer hele værdikæden inden for kommunikation, og vi står stærkere, hvis vi står sammen på tværs af brancherne. Derfor tiltrækker vi andre brancheforeninger i et samarbejde, der både omfatter formidling af viden og netværk, tilbud om service og rådgivning til virksomhederne og endelig varetagelse af politiske interesser,” slutter direktør i Brancheforeningen Grakom, Thomas Torp.
FaktaTil forskel fra traditionelle trykkerier, har flexotrykkerierne specialiseret sig i også at trykke på andre materialer. Fx etiketter, fleksible emballager til fødevarer og gavepapir.

Dansk Flexo Forum har 164 medlemmer fordelt på 76 medlemsvirksomheder.
Ønsker du uddybende kommentarer eller har spørgsmål til pressemeddelelsen?Kontakt:
Brancheforeningen Grakom – pressechef Kasper Jessing, 22 76 67 44
Dansk Flexo Forum – næstformand Klaus Kromann, 75 89 23 66

Se også pressemeddelelsen her