Pressemeddelelse: Året gik bedre end frygtet for bureaubranchen

Bureaubiz, som GRAKOM står bag, har i samarbejde med MyResearch taget temperaturen på bureaubanchen. Resultatet kan læses i årets BureauTrends-rapport.

Bureaubiz, som GRAKOM står bag, har i samarbejde med MyResearch taget temperaturen på bureaubanchen. Resultatet kan læses i årets BureauTrends-rapport.

Bureauernes samlede bruttoavance faldt kun med 0,9 pct. i 2020, men der var store forskelle mellem de forskellige bureautyper. Fremadrettet tyder det på, at indtjeningen igen går frem i 2021, da marketingdirektørerne igen forventer vækst i marketingbudgetterne. Det viser Bureautrends, som netop er udgivet.

2020 gik betragteligt bedre end frygtet for bureaubranchen, da Danmark blev lukket ned i starten af foråret sidste år. Det viser årets BureauTrends-rapport, der bliver udgivet i dag.

Den samlede bruttoavance for bureaumarkedet faldt kun med 0,9 pct. og endte på 8,124 mia. kr. Samlet set havde branchen et overskud på 856 mio. kr. før skat., hvilket er 3 pct. lavere end i 2019.

Selvom bureaubranchen under ét er kommet fornuftigt ud af 2020, dækker udviklingen over store forskelle.

”Nøgletallene for bureauerne afspejler de store omvæltninger, vi så i samfundet efter coronanedlukningen sidste forår. Hårdest er det gået ud over eventbureauerne, som har været stærkt hæmmet af restriktioner og befolkningens lyst til at mødes. De digitale bureauer har derimod fortsat tidligere års høje vækst, da der stadig er et stigende behov for digital kommunikation,siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM, der repræsenterer kommunikationsindustrien.

Digitalbureauerne kom ud af 2020 med en vækst på 7,6 pct. i bruttoavance. Mediabureauer og reklamebureauer blev ligesom mediebranchen ramt af faldende annoncering og oplevede fald på henholdsvis 9,8 pct. og 7,3 pct. Eventbureauernes bruttoavance faldt med hele 32 pct. i 2020 og var dermed den bureautype, som blev klart hårdest ramt på aktiviteten.

Forventninger om svagt stigende omsætning
BureauTrends viser også, at den positive stemning er tilbage hos marketingdirektørerne - omend optimismen synes behersket.

I juni sidste år forventede marketingdirektørerne, at marketingbudgetterne ville falde med 4,8 pct. for 2020. I indeværende år forventer marketingdirektørerne derimod en vækst på 0,7 pct. Det er klart højere end sidste år, men kun en moderat stigning, når man ser på væksten i resten af samfundet.

Noget af forklaringen på den moderate vækst i år kan være, at sidste forårs chok fortonede sig, da økonomien udviklede sig mere gunstigt end forventet, og der dermed var et mindre behov for at skære i marketingbudgetterne i efteråret, så det reelle fald måske var lavere end 4,8 pct. Men der kan også være en anden tendens på spil.

"I de foregående år har der været en tendens til en mere moderat vækst i marketingbudgetterne. I 2018 lød forventningerne på en vækst på 3,5 pct., og i 2019 blev resultatet en forventet vækst på 2,7 pct. – selvom samfundsøkonomien generelt var god i de år. Ser man bort fra corona-effekten i 2020, så kan noget tyde på en generelt nedadgående tendens," siger Mogens Østergaard, adm. dir. i MyResearch, der udgiver rapporten i samarbejde med Bureaubiz.

 

Udviklingen i bureauernes bruttoavance i 2020 ift. 2019

 

 

Ændring i bruttoavance i 2020

Reklamebureauer

-7,3%

Digitale bureauer

7,6%

Designbureauer

-3,2%

PR-bureauer

2,1%

Mediebureauer

-9,8%

Eventbureauer

-32,0%

Hele bureaumarkedet

-0,9%

 

Om BureautrendsBureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 

117 CMO'er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse.

93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse.

BureauTrends koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt. Bestil rapporten her.

Rapporten udgives i samarbejde mellem MyResearch og Bureaubiz, som er ejet af GRAKOM.

Sponsorer på rapporten er: Hjaltelin Stahl, Merkle, Omnicom Media Group og Orchestra.