Postkrigens sejrsherre gør status


Det bliver dyrere at få adresseløse tryksager ud i danskernes postkasser. Til gengæld bliver prisvilkårene gennemsigtige og ens for alle kunder. Sådan bliver spillereglerne, når FK Distribution fra 1. januar bliver den eneste distributør af tryksager uden adresse på. Og det er fair at hæve prisen, siger adm. direktør, Mads Dahl.
Adm. direktør for FK Distribution, Mads Dahl.

Fra 1. januar har I reelt monopol på at distribuere adresseløse tryksager fx reklameaviser. Hvorfor hæver I prisen?

Det gør vi, fordi priserne er gået dramatisk ned de seneste år som følge af den priskrig, der har været mellem os og PostNord. Samtidig er mængderne af tryksager også er gået ned. Priserne er kommet så langt ned, at vi bliver nødt til at lave en  opjustering. Jeg kan ikke sætte et præcist beløb på, men de kommer ikke lige så højt op som før, priskrigen rigtigt gik i gang.

Burde I ikke have stordriftsfordele af at have hele markedet og dermed kunne sænke priserne?

Nej, for markedet falder rimelig meget, og det regner vi faktisk med fortsætter. Så vi har fundet det, vi mener er et fair prisniveau.

Hvordan har I tænkt jer at modtage de kunder, der i sin tid forlod jer, men som er nødt til at komme tilbage efter at PostNord har trukket sig fra markedet? Bliver de kunder straffet med en højere pris?

Nej. Vi har lavet en prisstruktur, hvor vi forsøger at gøre priserne helt transparente, og de priser kommer til at gælde for både nye og gamle kunder. Når vi laver en aftale med en kunde, så gennemgår vi hele prisstrukturen.

Får alle samme pris?

Nej, men de får samme prisstruktur. Det betyder, at vi har lagt en grundpris, og så er der nogle variable tillæg alt efter hvilken type distribution, man ønsker. Det er fx dyrere at komme ud i landområder. Det bliver også dyrere at komme ud i det, vi kalder højsæson. Altså til jul, til påske og til lønudbetaling. Det er fordi, der simpelthen bliver pres på logistikken, og sådan vil der være tillæg, der afspejler det omkostningstræk, der er. Derudover er der forskel på prisen alt efter, hvor stor man er. Jo større volumen, jo større rabat får man.

Hvor meget regner I med at vokse som følge af, at PostNord har trukket sig?

Det har vi faktisk ikke et præcist tal på, så det bliver spændende at se. For det første er det ikke helt afklaret, om ikke nogle af vores konkurrenter tager en del af volumen, og så må vi se, hvordan markedet udvikler sig. Så jeg er lidt varsom med at sætte tal på.

Hvad med jeres kapacitet? Kan I overhovedet være sikre på at I kan løfte opgaven?

Det er en af årsagerne til, at vi inden sommerferien har taget kontakt til de store virksomheder, der har været kunder hos PostNord og forsøgt at få nogle aftaler på plads med dem, så vi kan se, hvor meget vi skal have distribueret. Vi er gået i gang med et stykke planlægningsarbejde, så vi bliver i stand til at håndtere den kapacitetsudfordring, der kommer. Og det mener vi godt, vi kan.

Hvad er udfordringerne?

Udfordringerne er specielt de 12-14 uger, hvor volumenerne er meget store. Vi risikerer, at der bliver for meget til, at vi kan pakke det, eller at vi kan byde vores uddelere at gå ud med det. Men jeg er optimistisk, og jeg tror bestemt, vi bliver i stand til at løfte opgaven.

Hvad skal virksomheder gøre, hvis de vil være sikre på at få deres ting ud efter 1. januar?

De skal tage kontakt med os og lave en aftale, og det skal de gøre så hurtigt som muligt. Ellers risikerer man, at man ikke kommer ud på den dag man ønsker det.

I har i en årrække haft den omdiskuterede Nej Tak+-ordning, som giver en husstand mulighed for at til- og fravælge specifikke reklametryksager. For annoncørerne har det været dyrere at komme frem til de postkasser, der var med i ordningen. Hvad er fremtiden for Nej Tak+-ordningen?

Den har været en stor succes hos forbrugerne. Den blev indført fordi, der var mange forbrugere, der ikke ønskede at modtage alle tryksager. Nu ligger vi omkring 600.000 husstande, og det forventer vi faktisk flader ud heromkring. I vores nye prisstruktur bliver det samme pris for at ramme en postkasse, uanset om den er med i ordningen eller ej.

Er der nogen særlige grupper, der kommer til at opleve større prisstigninger?

Det er dem, der ikke har været med i Nej Tak+. Den højere pris, vi har taget på Nej Tak+ bliver indregnet, sådan at gennemsnitsprisen kommer til at stige. Så dem, der har været fuldt med i Nej Tak+ kommer ikke til at opleve så store prisstigninger som dem, der ikke har været med.

Forventer du, at I vil blive ved med at have monopol på adresseløse forsendelser?

Jeg tror da, at nogle af kunderne vil anvende Bladkompagniet og Dansk Avis Omdeling til nogle af deres opgaver.

Men det er vel ikke adresseløst?

Nej, men spørgsmålet er, om der opstår en hybrid, hvor nogle kunder går mere i retning af adresseret omdeling.

Ser du monopolet som en fordel for jer?

Jeg bryder mig ikke rigtigt om ordet monopol, fordi det klinger så negativt, men det at PostNord har trukket sig ud af markedet, og at vi deraf vil få en betydelig forøgelse af vores volumen, det ser jeg som en stor fordel for os og for vores kunder.

Følger der nogle særlige forpligtelser med, når man har hele markedet for sig selv?

Ja, det gør der. Vi skal give kunderne en tryghed for, at vi har en fair prispolitik, hvor vi prissætter kunderne ens i forhold til deres størrelse og kompleksitet.

Hvordan kan man være sikker på, at I ikke kommer til at udnytte jeres dominans og stille og roligt begynder at skrue priserne unødigt op?

Vi vil være i tæt dialog med vores kunder, og vores prispolitik vil afspejle udviklingen på markedet. Hvis mængderne bliver ved med at falde, så vil priserne blive ved med at stige. Men eksorbitant høje prisstigninger vil være uklogt af os, så det vil vi ikke gøre. Så vil kunderne blive sure på os, og det ønsker vi ikke.

Hvad tænkte du, da PostNord besluttede at trække sig?

Jeg tænkte ’fint’. Det var en god beslutning for os, så jeg blev glad.

Kunne du ikke godt tænke dig noget konkurrence på markedet?

Vi har jo konkurrence fra alle mulige andre medier. Vi konkurrerer jo med online, og vi konkurrerer med adresseret distribution og med ugeaviserne. Så på den måde er der jo konkurrence, som kunderne kan skifte til. Men som head-on på adresseløs distribution, der tror jeg simpelthen ikke, der er plads til to. PostNord gav jo millionunderskud på det her område, og hvis ikke, de havde trukket sig ud, så ville vi måske være blevet nødt til det på et tidspunkt.

Hvad bliver jeres primære opgave frem mod 1. januar 2018?

Vi er i gang med at oprette midtugedistribution på Sjælland, som er det sidste sted, vi mangler at oprette det, og så skal vi have ansat 2000 nye omdelere. Så det ligger der en del arbejde i.