PAS PÅ! Skilte kan falde ned!

Skiltevirksomheder risikerer at blive erstatningsansvarlig, såfremt skilte falder ned og forårsager skade på personer eller ting.

Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis et facadeskilt ikke monteres korrekt og rammer en kunde i hovedet, eller et reklameskilt falder ned og laver en bule i en bil.

Professionelle virksomheder kan ikke gardere sig mod enkeltstående uheld, uanset om relevante forbehold tages med hensyn til materialevalg, anvendelse, montering, holdbarhed mv.

Du kan dog sove roligt, hvis virksomheden har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Forsikringen er en integreret del af Grafisk Forsikring og dækker ansvar for skader på personer og ting, uanset om skaden opstår mens skiltet monteres, eller hvis det falder ned på et senere tidspunkt.

Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at én eller flere af virksomhedens medarbejdere er ansvarlige for skaden. Det vil sige, at skiltet f.eks. skal være defekt som følge af produktionen, eller være monteret forkert. Skiltet lider af en defekt, når det ikke frembryder den sikkerhed, som med rette kan forventes. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker således ikke, hvis f.eks. en orkan er skyld i, at skiltet falder ned og forårsager tredjemand skade.

Det er endvidere en betingelse, at forsikringsselskabet oplyses om antallet af udearbejdende montører, idet virksomheden i så fald skal betale et mindre præmietillæg. Årsagen herfor er, at risikoen er højere ved udearbejde end hvis arbejdet alene foregår hos virksomheden.

I øvrigt er det også muligt at udvide forsikringen med en dækning for behandling og bearbejdning, som kan dække når virksomheden forvolder skade på kundens skilt, der opstår mens eller efter det bliver monteret af virksomhedens montør.

Kontakt Grakom eller din assurandør for yderligere rådgivning om forsikringsdækning.