Papirpriserne vil fortsat stige

Papirpriserne i hele Europa vil fortsat stige i 2019, vurderer Intergrafs politiske rådgiver, Laetitia Reynaud. Vi har spurgt hende, hvad baggrunden er.

Hvor meget steg papirpriserne i det sidste år?

Grafiske papirpriser i Europa er steget ca. fem pct. i de sidste seks måneder og ca. 10 pct. det sidste år. For nogle kvaliteter er der registreret stigninger på op til 20 pct. de sidste to år. Generelt er prisstigningerne blevet gennemført i januar 2018 og juli 2018.

Priserne har ikke været de eneste problemer på markedet for grafisk papir. Tilgængelighed af avispapir i de sidste måneder har været et bekymrende problem for trykkerier i Europa.

Det var og er stadig umuligt at finde mængder uden for faste kontrakter. Situationen giver en løftestang for papirproducenterne for at hæve prisen på avispapir.

 

Hvor store er disse stigende priser i en historisk sammenhæng?

Vi har oplysninger tilbage til 2012. Priserne er i gennemsnit 2 – 10 pct. højere end i 2012. Trykkerierne i Europa har været vant til lave grafiske papirpriser i de seneste år på grund af en markant nedgang i efterspørgslen.

Er det det samme for alle lande i Europa?

Ja, vi ser at de grafiske priser følger lignende tendenser på tværs af landegrænserne. Vi kan dog notere os, at Storbritannien har en tendens til at blive påvirket et par måneder før det kontinentale Europa.

 

Hvorfor stiger priserne så meget?

Hovedårsagen til de stigende priser er prisen på papirmasse. Pulppriserne er steget med 15 pct. for hårdt træ og 30 pct. for blødt træ i løbet af det seneste år. Men flere faktorer har påvirket priserne: Manglende forsyningspapir i forbindelse med vanskelige vinterforhold i Nordeuropa og Rusland og for nylig orkanskader på fabrikker i USA, der laver papirmasse. Derudover stigende efterspørgsel fra det store kinesiske marked, stigende efterspørgsel efter papirmasse til væv og emballeringsmarkeder.

For papirkvaliteter, der bruger genanvendte fibre, som avispapir, har den pludselige mangel på papir til genanvendelse i Kina på grund af forbuddet mod blandet papiraffald øget den kinesiske efterspørgsel efter europæisk avispapir. En yderligere grund til højere papirpriser er relateret til kapacitetsnedskæringer i papirindustrien i Europa i årene 2016-2017. Nogle papirfabrikken er enten lukket ned eller er konverteret til kartonproduktion. Nogle papirmøller har også konverteret til væv eller specialpapir.


Forventer du, at priserne falder igen inden for det næste år?

Der er desværre ingen tegn på forbedring på kort sigt. Forhandlinger om priserne i 2019 er begyndt. Papirproducenterne beder om yderligere prisstigninger på 35-50 Euro / t for avispapir og superkalandreret og 40 Euro / t for letvægtsbelagt papir. Papirproducenter i Europa har en stærk position for at opretholde presset på grafiske papirpriser på grund af udbuds- og efterspørgselssituationen.

Forsyningen er faldet, men efterspørgslen efter grafisk papir fortsætter også med at falde. Det er svært at forudsige, hvornår balancen vil blive fundet. Efterspørgslen efter papirmasse til andre brug end grafisk papir vil fortsat være et problem. Mens efterspørgslen efter væv og emballage ikke forventes at falde på kort sigt, kan den nuværende politiske tendens i Europa, der udfaser engangsprodukter, føre til yderligere stigninger i efterspørgslen efter papir til fremstilling af alternativer til plast. Europæiske trykkerier skal have en god forståelse for situationen for at kunne kommunikere den til deres egne kunder. Det vil øge kundernes accept af, at en del af prisstigningen vil blive sendt videre til dem.