Papirpriserne steg yderligere i april

April måned bød endnu en gang på markante prisstigninger på papir, viser et nyhedsbrev fra Intergraf. Priserne på magasinpapir er nu næsten fordoblet over det seneste år, mens priserne på papirark er steget på til 50 pct. Der er fortsat ikke tegn på en normalisering af papirmarkedet.  

Priserne på papir steg i april på alle de papirtyper, som Intergraf overvåger. For arkpapir steg priserne med 6 pct. på træfri bestrøgede ark, mens ubestrøgede ark steg med 4 pct.  fra marts 2022 til april 2022. Prisen på træfri bestrøgede ruller og avispapir steg 6 pct. gennem samme periode.

På trods af, at den langvarige strejke på UPM’s papirfabrik i Finland blev afblæst den 22. april, har det ikke nået at slå igennem på priserne på magasinpapir. I april steg priserne på bestrøget og ubestrøget magasinpapir således med henholdsvis 3 pct. og 12 pct. Prisen på avispapir steg med 6 pct. fra marts til april.

Enorme prisstigninger over det seneste år
Set over det seneste år er priserne på papir steget massivt. Værst er det gået ud over avis- og magasinpapir, hvor prisstigningerne for alvor tog fart i januar, som følge af strejken i Finland. Således er prisen på magasinpapir steget med over 90 pct. over det seneste år uafhængigt af typen, mens priserne på avispapir er over fordoblet med en prisstigning på 112 pct.

Priserne på papirark er også steget meget det seneste år, dog mindre end magasin- og avispapir. Således er træfri bestrøgede ark steget med 49 pct., ubestrøgede ark er steget med 36 pct. mens træfri bestrøgede ruller er steget med 55 pct. over det seneste år.

Ingen normalisering af papirpriserne i sigte på nuværende tidspunkt
På trods af, at strejken på UPM’s papirfabrik i Finland nu er afblæst, er der dog ikke noget, som tyder på, at papirpriserne vil normalisere sig i den nærmeste fremtid. På papirmarkedet er der nemlig en grundlæggende ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Det er der flere grunde til.

Den lave efterspørgsel på grafisk papir under coronakrisen har ført til, at flere papirproducenter har nedskaleret deres produktion.

Nogle ved at omstille produktionen til papiremballage, hvor efterspørgslen har været stigende som følge af en højere internethandel under coronaepidemien. Der er en generel vækst i efterspørgslen på emballage lavet af papir, som følge af en stigende klimabevidsthed hos både forbrugere og virksomheder.

Andre papirproducenter valgte under coronaepidemien at lukke for produktionen af grafisk papir, da markedsforventningen var, at efterspørgslen på grafisk papir ikke ville stige igen. Der er dermed en permanent reduktion i produktionen af grafisk papir.

De stærkt stigende energipriser har mindsket udbuddet af grafisk papir yderligere, da det på flere papirfabrikker for tiden er mindre rentabelt at producere, uagtet de markante prisstigninger på grafiske papir. Der er eksempler på, at  papirfabrikker har indstillet produktionen af grafisk papir, fordi gaspriserne er så høje, at prisen på den gas, brugt til at producere et ton papir, er højere end den pris, de kan få for papiret.

Endeligt er der også en række andre udfordringer, som også påvirker papirpriserne i opadgående retning; der importeres mindre træ til Europa, som følge af sanktionerne mod Rusland og Belarus og der er fortsat flaskehalsproblemer i international transport på grund af corona. Derudover bliver importen af papir kompliceret af krav om sporbarhed og told.

Samlet set er det svært at forestille sig et scenarie, hvor udbuddet af papir i den nærmeste fremtid vil matche efterspørgslen på grafisk papir, som er stigende efter Europa har lagt meget af coronaepidemien bag sig.

Se yderligere tal for papirpriser her (kræver adgang)