Papirbaserede fagtekster øger læseforståelsen

Af: Mads Lindegaard, cheføkonom i Grakom

Det betyder noget for læseforståelsen om tekster bliver læst digitalt eller på papir. Papir har en række fordele viser nyere forskning.

I disse år forskes der intensivt i, hvilken betydning læsning på digitale enheder har for læseforståelsen for både børn og voksne. De foreløbige resultater kommer formentlig ikke bag på personer beskæftiget i den grafiske branche. Resultaterne viser nemlig, at papirbaserede tekster har række fordele, som digitale tekster ikke har.

Et af de mere betydningsfulde studier omkring læseforståelse på digitale enheder er en metaanalyse fra 2018, som sammenfatter resultaterne fra 54 forskningsartikler med sammenlagt over 170.000 deltagere. 

 

Fagtekster læses bedst på papir

Hovedkonklusion i metaanalysen er, at læseforståelsen af fagtekster er højere, når de læses på papir end på en skærm. For skønlitteratur kan der ikke kan observeres forskelle i læseforståelse. Det kan tyde på, at papirbaserede teksters fordele stiger med kompleksiteten af teksten. Jo sværere teksten er at forstå, jo større er fordelene ved at teksten er på papir.

Analysen viser også, at læsere af digitale tekster er mere tilbøjelige til at være overbevist om deres egen forståelse af teksten, hvilket indikerer, at digitale tekster læses mere overfladisk. Det giver implikationer, når tilegnet viden efterfølgende skal bruges. Eksempelvis kan det skabe frustrationer hos elever, når de skal løse opgaver og føler, at de har læst den digitale tekst omhyggeligt, fordi de vil sidde med følelsen af at have læst teksten mere omhyggeligt end de rent faktisk har.

En tredje interessant konklusion i analysen er, at forskellen i læseforståelsen mellem digital læsning og læsning på papir øges, hvis læseren er under tidspres. Når noget skal læses hurtigt, har det dermed endnu større betydning, at teksten læses på papir i stedet for på en skærm.

Resultaterne er interessante i forhold uddannelsessystemet, som i høj grad bygger på fagtekster, og hvor mængden af læsestof løbende øges med tiden tilbragt i uddannelsessystemet. Jo længere elever og studerende kommer i deres skolegang, jo mere øges kravene til selvstudier, læsning og jo oftere kommer de under tidspres. Et skifte til kun at læse fagtekster digitalt, vil dermed svække det faglige udbytte af læsningen. En svækkelse af det faglige niveau kan skade motivationen for videre uddannelse, fordi elever og studerende vil få længere mellem succesoplevelser.

 

Læs mere om undersøgelsen i det kommende nummer af Magasinet Grakom