Papir og digitalisering skal gå hånd i hånd

Digitaliseringen er kommet for at blive. Det skal den grafiske brancheforening tage til sig, ellers mister Danmark arbejdspladser til udlandet, siger erhvervsministeren i et nyt interview i Udkom. Grakom er enig, men understreger, at det digitale ikke behøver at udelukke papiret. I det nyeste nummer af Udkom opfordrer erhvervsministeren den grafiske branche til at omfavne digitaliseringen og blive bedre til at tage de teknologiske muligheder, der følger med, til sig. 

”Udviklingen går langt hurtigere, end mange regner med. Inden for Grakoms brancher tror jeg også, det handler om at omfavne udviklingen og se de muligheder, den giver. Hvis ikke vi gør det, så mister vi arbejdspladser i Danmark”, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Men selvom digitaliseringen er en uundgåelig del af fremtiden, så behøver det ikke udelukke de papirbaserede tryksager, understreger Grakoms direktør, Thomas Torp:

”Digitalisering er en realitet, som branchen lever midt i, og det er vi fuldt opmærksomme på at omfavne, men vi må ikke glemme, at det ene ikke udelukker det andet. Undersøgelser viser gang på gang, at man bedre husker og forstår papirbaseret kommunikation. Især når det kommer til læring i undervisningssektoren. Det, som vi skal gøre, og som vi allerede er i gang med, er at finde den effektive kombination mellem digitale og analoge løsninger”, uddyber Grakoms administrerende direktør.

Lettelse af administrative byrder vil skabe vækst for små og mellemstore virksomheder
I Udkoms interview med erhvervsministeren fremgår det også, at virksomheder inden for den grafiske branche kan se frem til lavere skatter og afgifter i fremtiden.

”Vi vil fjerne administrative byrder for seks milliarder kroner frem til 2025. Da jeg sidste gang var erhvervsminister, fik vi ret stor succes med at få fjernet mange af de her byrder, fordi vi havde et konkret mål. Det, jeg vil gøre nu, er at lægge nogle konkrete mål for, hvor meget vi skal fjerne. Ikke bare overordnet, men også på brancheniveau”, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det begejstrer i Grakom, som ser flere fordele ved administrative lettelser, hvis det bliver udført ordentligt.

Jeg er ikke i tvivl om, at man kan skabe politiske resultater, men det kræver at man sætter det for sig. Det nytter ikke noget at udrydde byrder med den ene hånd, samtidig med at man skaber byrder med den anden. Der ligger et enormt potentiale i administrative lettelser, som kommer små og mellemstore virksomheder til gavn, og det er utrolig vigtigt at tage hånd om,” siger Thomas Torp.

Desuden opfordrer Grakom regeringen til at undgå overimplementering af EU-lovgivning, så der føres konkurrencevilkår på tværs af landene.

Læs hele interviewet med erhvervsministeren i det nyeste nummer af Udkom, på gaden 15. februar.