Papir er langt bedre, end vi tror

Vi bruger mere og mere papir, og sådan har det været siden papir blev opfundet for 2.000 år siden. Derfor er det ikke mærkeligt, at de fleste tænker over, hvordan vores papirforbrug påvirker skoven, miljøet og klimaet.

Af Martin Einfeldt

Danskernes papirforbrug går ikke ud over skovene. Det er nærliggende at tro, at jo mere papir, der bliver brugt, jo mere bliver skovene tømt for træ, indtil de til sidst forsvinder helt.

Sådan hænger det ikke sammen, men misforståelsen er udbredt: I Danmark er 51% helt eller delvis enige i udsagnet om, at ”skovene bliver mindre i Europa på grund af papirforbrug”. Kun 22% er helt eller delvis uenige. Og det er mindretallet, der har ret.

I virkeligheden er Europas skovareal de seneste 30 år vokset 12%, og den udvikling fortsætter. Europa får stadig mere og mere skov hvert år. Og det er netop de europæiske skove, især de skandinaviske, som leverer langt det meste træ til det papir, som danske trykkerier bruger. Så der er ingen grund til at bekymre sig over, om vores forbrug af tryksager er på bekostning af skov-
arealer.

Hvad så med bæredygtigheden og beskyttelsen af naturen i de skove, som leverer træ til danskernes papir? Her er 35% helt eller delvist enige i at ”papir brugt i tryksager kommer fra bæredygtigt skovbrug”, mens 25% er helt eller delvis uenige.

Så på dette punkt er der lidt større tiltro til, at man kan bruge papir med god samvittighed. Men faktisk kan forbrugerne have endnu bedre samvittighed, end de fleste tror: Næsten alt papir som bruges i Danmark, er produceret af træ fra skove, som er FSC- og/eller PEFC-certificerede. Det betyder, at der er dokumentation for, at skoven bliver drevet bæredygtigt. Der bliver fx ikke fældet flere træer, end der bliver plantet, man beskytter skovens naturværdier og har fokus på lokalbefolkningens velfærd.

Papir er klimavenligt
Undersøgelsen viser meget stor bekymring hos forbrugerne for, at papir skader klimaet:

86% er helt eller delvis enige i at ”produktion af tryksager belaster klimaet”. 4% er helt eller delvis uenige. Og 84% er helt eller delvis enige i at ”digitale reklamer er mere miljø- og klimavenlige end reklamer på papir”. 5% er helt eller delvis uenige.

Men i virkeligheden er papir grundlæggende et klimavenligt planteprodukt. Produktion af træ til papir fjerner CO2 fra luften og oplagrer solenergi i papiret. Papir er den geniale måde at flytte solenergi fra skovene ind i byerne, hvor energien gør nytte, også for klimaet. Se mere side 17 om denne sammenhæng som overrasker de fleste.

Desuden har trykkerierne redskaber til at beregne deres egen og de enkelte produkters konkrete klimapåvirkning. Se side 18-19 om ClimateCalc som imødekommer de mange kunder, der efterspørger dokumenteret klimavenlige produkter.

Fortidens synder synes at hænge ved i folks opfattelse af papir
Det er ingen hemmelighed, at papirproduktion og trykkerier i gamle dage kunne forurene voldsomt. Og selv om processerne er blevet kraftigt forbedret gennem mange årtiers arbejde, og selv om branchen har taget ansvar og håndteret alle de tidligere problemer, hænger nogle negative opfattelser af papirets miljøforhold stadig ved:

Der er nogen tiltro til danske trykkeriers miljøvenlighed frem for andre landes: 38% er helt eller delvist enige i, at ”danskproducerede tryksager er mere miljørigtige end udenlandsk producerede tryksager”. 16% er helt eller delvis uenige.

Alle disse tal viser, at der er meget uvidenhed og mange misforståelser omkring tryksagen. Den grafiske branche har derfor masser af gode nyheder at fortælle sine kunder og hele verden om, at papir og tryksager er langt bedre for skoven, klimaet og miljøet, end de fleste tror.

Kunderne skal også vide, at de selv kan tage ansvar og fremme yderligere forbedringer i papirproduktionen og på trykkerierne ved at købe tryksager, som lever op til de højest tænkelige standarder.