Overflødig engangsplastik bliver forbudt i hele EU

Plastiksugerør, engangstallerkener og -bestik af er nogle af de produkter, som EU nu forbyder med nyt plastikdirektiv. Miljø- og fødevareministeren roser direktivet, og kalder det et vigtigt skridt på vejen i opgøret med overflødig plastik.

Et omfattende forbud mod engangsprodukter af plastik er en realitet.

Det står klart efter, at EU’s nye plastikdirektiv er færdigforhandlet mellem medlemslandene, EU-Parlamentet og EU-Kommissionen. Det nye direktiv betyder blandet andet, at de europæiske forbrugere må vinke farvel til tallerkener-, bestik og vatpinde af engangsplastik, som inden længe ikke længere må sælges. 

Plastikdirektivet har til formål at begrænse de store mængder plastikaffald, som alt for ofte ender på de europæiske strande og i verdenshavene. Direktivet rummer ud over forbud mod en række produkter, også krav om at plastiklåg skal sidde fast på flasker og kartoner, så plastiklågene ikke ender i naturen. 

"Der er virkelig tale om et ambitiøst tiltag, og fra dansk side bakker vi op om direktivet. For få uger siden præsenterede jeg regeringens plastikhandlingsplan, og det nye direktiv er et kæmpe skridt i opgøret med overflødig plastik. Vi må skubbe på udviklingen af produkter af mere miljøvenlige materialer", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse. 

Forbuddet mod engangsbestik, -tallerkner, vatpinde, og sugerør af plastik vil reducere plastikaffaldsgenstande på de europæiske strande med 17 procent. Det svarer til den andel af affaldet, som disse produkter i dag udgør. Forbuddene og direktivets øvrige initiativer om engangsplastik og fiskegrej af plastik omfatter samlet set 70 procent af det affald, som findes på de europæiske strande. 

Grakom: Forbud er falliterklæring

Grakoms miljøchef, Carsten Bøg, er glad for, at man forsøger at begrænse plastik, der ofte ender i naturen. Men principielt synes han, at nationale eller regionale forbud er en falliterklæring.

”Selvfølgelig skal der stilles miljø- og klimakrav til produkter. Både til hvordan de er sammensat og produceret og til, hvad der kan gøres ved dem, når de er brugt af os forbrugere første gang. Disse elementer er så også indeholdt i dette nye EU-initiativ, og det kommer muligvis til at have en vis virkning."

Men EU burde gøre mere for at motivere virksomhederne, mener han.

"De udfordringer, som dette EU-tiltag adresserer, er globale, så derfor er det helt essentielt, at vi fokuserer på at støtte vores virksomheder til at designe og producere produkter, der i videst muligt omfang understøtter de relevante cirkulærer processer og har mindst muligt miljø og klima aftryk. Lykkedes vi med dette, så vil vores virksomheder både stå stærkere i den globale konkurrence og bidrage langt mere effektivt til at fortrænge de produkter på markedet, globalt set, som ikke understøtter den samfundsmæssige miljø og klima dagsorden.”

Producenter får del af regningen

Direktivet stiller også krav om, at producenter og importører af cigaretfiltre, engangskopper, fødevarebeholdere, indpakningsposer, vådservietter, balloner og fiskeredskaber med komponenter af plastik skal tage ansvar for indsamling og affaldsbehandling af deres produkter. 

I praksis betyder det eksempelvis, at tobaksproducenter får en forpligtelse til at betale regningen for de mange cigaretskod, som smides i det offentlige rum.   

"Jeg hæfter mig ved, at det er blevet en europæisk og i høj grad en global dagsorden at få gennemtænkt vores forbrug af plastik. Det er et verdensomspændende problem og derfor giver det rigtig god mening, at vi nu får indført nogle fælles europæiske regler", siger Jakob Ellemann-Jensen.

Forslaget forventes formelt vedtaget i løbet af foråret.