Overenskomstforhandlinger i gang

Grakoms formands tale til OK 2017-åbningsmødet med HK/Privat, 3F og DMA tirsdag den 24. januar 2017 kl. 13.30 i Pressens Hus, Skindergade 7, København


Herunder kan du læse den tale, Grakoms formand, Palle Rosendahl, holdt ved mødet.

Tak til DMA for at lægge hus til dette åbningsmøde og de kommende overenskomstforhandlinger.

Vi skal lave kloge justeringer i rette tid. Så vi undgår store omvæltninger med kort varsel. Det ansvar skal vi løfte”.

Det var et af Statsministerens budskaber i hans nytårstale ved indgangen til 2017.

Brancheforeningen Grakom løfter gerne sit medansvar for kloge justeringer i rette tid.

Det er derfor Grakoms ønske, at vi bruger overenskomstforhandlingerne til at lave kloge justeringer.

Det skal være justeringer, der fremmer investeringslysten i den grafiske branche her i Danmark.

Og det skal være justeringer, der giver branchen tryghed.

Fordi, hvis jeg må omskrive en forbundsformands ord: ”Utrygge virksomheder tøver. Trygge virksomheder tør”(1).

Branchens virksomheder og markeder er forskellige. Der findes derfor ikke ét svar på, hvad en klog overenskomstjustering er.

Det er derfor Grakoms ønske, at den kommende overenskomstperiode giver virksomhederne mere frihed og fleksibilitet.

Grakoms forslag er, at vi sikrer virksomhederne mere produktionstid og reducerer tillæggene for overarbejde og arbejdet på skiftehold.

Den økonomiske krise er ovre”, hører vi tit i medierne.

I den grafiske branche er det ikke det, som virksomhederne oplever. Tværtimod sker der fortsat konsolideringer. De seneste 5 år har vi mistet næsten 30% af de grafiske arbejdsgivere. Indtjeningen er fortsat presset i alt for mange grafiske virksomheder. Over en fjerdedel af branchens virksomheder har mistet egenkapitalen eller opfylder ikke lovgivningens kapitalkrav til startkapital (2) , og ifølge de nyeste tal har næsten 20% af virksomhederne retning mod konkurs (3).

Antallet af grafiske arbejdere har også været for nedadgående, hvilket understreger, at de grafiske virksomheder fortsat er udsat for et voldsomt økonomisk pres. På den grafiske overenskomst er antallet af medarbejdere reduceret med 15% de seneste 5 år (4), ligesom antallet af præmiebetalende depoter i Grafisk Pension alene i den aktuelle overenskomstperiode er reduceret med 8% (5).

Branchen er alvorligt presset af udviklingen i importen. De seneste 3 år er vores handelsbalance med Polen og Baltikum blevet forringet år efter år. Importen er steget med 72%, mens eksporten alene er steget med 32%. Vores underskud på dette marked oversteg 240 mio. kr. i 2015.

Samlet set er det Grakoms opfattelse, at der ikke er plads til fordyrelse af vores overenskomster. Tværtimod skal vi i stedet styrke branchens konkurrenceevne.

I den forgangne overenskomstperiode har vi oplevet pres på grænserne for vores overenskomster.

Vi har sammen værnet om de dækningsområder, som vores overenskomster har. Grakom ser det som en fordel for både vores medarbejdere og vores virksomheder, at der kæmpes i en fælles front, når andre lønmodtagerorganisationer forsøger at overenskomstdække vores fælles område. Lad os fortsætte og udbygge dette samarbejde.

”Make America Great Again” siger USA’s nytiltrådte præsident, Donald Trump. Vi skal ikke nødvendigvis følge i Donald Trumps fodspor, men lad os nu sammen gøre den danske grafiske branche mere konkurrencedygtig, så vi får bedre mulighed for at drive nogle gode og økonomisk sunde virksomheder, der kan løfte de udfordringer, branchen slås med, så der kan skabes flere arbejdspladser.

Jeg ønsker vores forhandlere god arbejdslyst.

Tak for ordet.


(1) Omskrivning af LO formand Lizette Risgaards slogan ”Utrygge medarbejdere tøver. Trygge medarbejdere tør”.
(2) Angrebet egenkapital vil sige, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital: (A/S=500.000 & ApS=50.000 & IVS=1 kr.). Seneste data er for 2014 og udgør 27,4%.
(3) Konkursretning vil sige, at selskabet både har en angrebet egenkapital og en negativ indtjening. Seneste data er for 2014 og udgør 17,7%.
(4) Antal medarbejdere i Grakoms medlemsvirksomheder omfattet af den grafiske overenskomst: 2010: 2.416, 2015: 2.054. Reduktion 362, svarende til 15%.
(5) Sampensions opgørelse pr. 30.9.2016. Ultimo 2013: 3.091. 30.9.2016: 2.844. Reduktion 247, svarende til 8%.