Opråb fra trykkerier: Vi må tage flere elever

To af Danmarks største trykkerier advarer nu om akut mangel på ny og kvalificeret arbejdskraft. Ansvaret ligger hos virksomhederne selv, mener de, og Grakom er enig.

 »Når en trykker går på pension, så er der bestemt ikke nogen kø af trykkere, der gerne vil besætte jobbet,« siger Svend Erik Grue Nielsen, operations & development manager hos Stibo Complete.

 Han peger på, at det er blevet et reelt problem at få fat på nye elever, der skal overtage, når de ældre trykkere løbende går på pension.

 »Vi har længe ledt efter en elev til vores storformatafdeling. Det har været virkelig svært, men nu lader det til at være lykkedes.«

LaserTryk.dk. oplever samme problem med at få elever nok.

»Uden flere medarbejdere, der er dedikerede til faget, får vores branche svært ved at holde momentum i fremtiden,« siger koncerndirektør Esben Mols Kabell.

På Techcollege Aalborg, der er eneste uddannelsessted i landet for grafiske teknikere, er man klar over problemet. Her uddannes årligt omkring 35 grafiske teknikere, men det er ikke nok, siger uddannelsesleder Mikkel Drejer Raunslund.

»Det er vigtigt for den grafiske branche at øge antallet af elevpladser i Danmark. Danske trykkerier skal leve af at levere en kvalitet, der er højere end den, der tilbydes i flere produktionsbillige lande. Det kræver netop faglærte folk, der har forståelse for workflowet og kvaliteten«

Rekruttér lokalt

Det faktum, at uddannelsen som grafisk tekniker kun tilbydes ét sted i landet, er stadig nyt for virksomhederne og en stor udfordring for uddannelsen, mener Grakoms uddannelseschef, Anders Mosumgaard.

»Eleverne søger uddannelsen i Aalborg, men praktikvirksomhederne er spredt over hele landet. En af løsningerne er efter Grakoms opfattelse, at virksomhederne i stigende grad fokuserer på den lokale rekruttering.«

Svend Erik Grue Nielsen fra Stibo er enig.

»Førhen kunne vi bare ringe til en af skolerne og aftale, at nu fik vi en ny elev. Men de tider er forbi. Nu har eleverne, der går i Aalborg, ikke lyst til at flytte herned til os. Derfor bliver vi nødt til at rekruttere lokalt.«

LaserTryk.dk medgiver, at det koster ressourcer med oplæring af elever, og at det kan være forstyrrende for produktionen med de mange skoleophold. Men loyaliteten og indsigten i virksomheden opvejer til fulde udgifterne.

»Vi har uddannet mange elever, som aldrig har forladt vores virksomhed, og flere af dem er blandt vores allerdygtigste medarbejdere. Vi mener, at erfaring direkte fra virksomheden er vigtigere end diverse uddannelser og et langt CV. Med elever får vi medarbejdere ind, som vi kan skole efter, hvordan det foregår i vores virksomhed. Derudover sikrer vi, at de unge mennesker bliver hos os i en årrække,« siger koncerndirektør Anders Grønborg fra LaserTryk.dk, der løbende har omkring 20 elever.

Grakoms uddannelseschef siger, at Grafisk Uddannelsesudvalg også forsøger at afhjælpe problemet med for få elever.

»Vi har lavet kampagnen ”Har du trang til at skabe?” med det primære formål at skabe større interesse for de grafiske uddannelser blandt de unge, og på kampagnesitet www.grafiske-karriereveje.dk kan man som virksomhed hente materiale, som man kan bruge i forbindelse med for at få unge til at søge elevplads hos de grafiske virksomheder,« siger Anders Mosumgaard.

I sidste ende må virksomhederne dog selv gøre mere for at tiltrække elever, forklarer han. Og branchen lytter tilsyneladende. Stibos Svend Erik Grue Nielsen siger, at Stibo vil forsøge at rekruttere flere elever blandt lokale unge.

»Vi bliver nødt til at løse det her i fællesskab, og det vil vi gerne være med til. Derfor er det mit mål at øge antallet af elever i løbet af det næste halve år.«