Ophævelsen af reklameafgiften er vedtaget

90 stemte for ophævelsen af reklameafgiftsloven
Mandag formiddag 3. behandlede Folketinget L 65 – Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. Ophævelsen blev vedtaget med 90 stemmer for.
Grakom – Brancheforeningen for Kommunikation, Design og Medieproduktion har kritiseret reklameafgiften massivt, siden den blev vedtaget med Finansloven 2012. Siden har foreningen, der repræsenterer en række af landets største reklamebureauer, trykkerier og distributører, arbejdet intenst for at fjerne afgiften. Direktør Thomas Torp er godt tilfreds med, at det nu er lykkedes:
”Det er dejligt at se flere års arbejde for at fjerne reklameafgiften nå i mål med afstemningen i dag. Det lykkedes, mener jeg, fordi vi har gjort vores hjemmearbejde godt og baseret vores argumentation på fakta” siger Thomas Torp.
Afgiften baserede sig på en forkert præmis Det var Enhedslisten der, under finanslovsforhandlingerne i 2011, fik ideen til en reklameafgift ud fra præmissen om, at reklametryksager udgør et miljøproblem og derfor skulle begrænses mest muligt. Det skulle en afgift på reklamer medvirke til.
Den naturlige udvikling i forbrugernes reklameforbrug har betydet, at mængden af reklamer er faldet til under det ønskede niveau. Uden hjælp fra reklameafgiften. Brancheforeningen Grakom afviser dog miljøargumentet som en rimelig grund til at indføre reklameafgiften.
”Danmark er førende i verden, når det gælder produktion og genbrug af reklametryksager med mindst mulig miljøbelastning. Samtidig overså reklameafgiftens fortalere, at andre annonceringsmediers miljøbelastning – fx digitale platforme – er sammenlignelig med tryksagens” understreger Grakoms direktør Thomas Torp.
Politiker: Tryksagen langt bedre end sit rygte Under 1. behandlingen af lovforslaget om ophævelsen af reklameafgiften, 4. december 2015, tog Venstres forbrugerordfører, Jan E. Jørgensen, også tryksagens bæredygtighed i forsvar og pointerede blandt andet, at miljøbelastningen ved papirtryksager er langt mindre, end mange tror:
”For det første bliver papiret genbrugt, langt det meste af det, og for det andet er de træer, der bliver brugt til at producere papiret, jo ikke regnskovstræer, som nogle render rundt og tror. Det er træer, der bliver genplantet. Det er jo ikke værre at bruge et træ, end det er at bruge noget korn på en mark. Og selve belastningen ved trykkeprocessen på danske trykkerier, som for størstedelens vedkommende er svanemærket eller blomstmærket, altså miljømærket, er også ret begrænset,” sagde Jan E. Jørgensen.
På grund af en godkendelsesproces i EU-kommissionen nåede reklameafgiften aldrig at få effekt, før den blev afskaffet.
Det var med efterårets finanslovsforhandlinger, at regeringen/Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti besluttede at sløjfe reklameafgiften.
Under formiddagens afstemning stemte desuden Radikale Venstre og Socialdemokraterne for ophævelsen. Enhedslisten, Alternativet og SF stemte i mod.
”Jeg vil gerne kvittere de ansvarlige partier for at have lyttet til vores argumentation. Ved at have fjernet reklameafgiften, som var både skæv og skadelig, har partierne været med til at sikre flere hundrede arbejdspladser i vores branche” slutter Grakoms direktør, Thomas Torp.