Opfordring: Vis dine robotter frem

Dansk Arbejdsgiverforening søger netop nu grafiske virksomheder, der vil vise automatiseringsløsninger frem for folkeskoleklasser. Grakom støtter projektet, der kan være med til at sikre interesse for branchen hos de unge

Dansk Arbejdsgiverforening har iværksat et stort projekt kaldet 'Åben Virksomhed', der skal øge unges interesse for erhvervsuddannelserne, så vi sikrer kvalificeret arbejdskraft på længere sigt.

Eleverne får undervisning i nogle af de emner, der fylder meget i danske virksomheder og besøger også en virksomhed. Der udvikles forskellige forløb, som kan bruges direkte i folkeskolen til at opfyldele relevante faglige mål, så det vil være seriøse og målrettede virksomhedsbesøg.

Inden for emnet ”procesforståelse” har et forløb for nylig været afprøvet hos en grafisk virksomhed, der viste, at forløbet gav rigtig god mening. Nu er DA klar til at prøve samme forløb flere steder, og i den forbindelse er der behov for flere interesserede Grakom-medlemsvirksomheder, så vi også kan medvirke til at styrke rekrutteringen til branchen ad den vej.

Kravet til virksomheden er, at det er en produktionsvirksomhed, der har mindst én robot/automationsløsning. Det kan både være logistisk robot, automatisk sortering eller andre automatiseringsløsninger. Det eneste, der kræves af virksomheden, er en formiddag, hvor en folkeskoleklasse kommer ud på besøg. Herudover en kort briefing samtale med en lærer og en medarbejder fra DA, der ringer og sætter det hele op.

Har din virksomhed mod på at deltage, kan du kontakte Anders Mosumgaard i Grakom, som så vil formidle kontakten til DA.