Opbremsning inden for fremstilling af papir- og papemballage

Omsætningen inden for fremstilling af bølgepap og pap, samt fremstilling af emballage af papir og pap har de seneste 7 kvartaler været faldende. Det sker efter en markant stigning i omsætningen i 2013. Den seneste udvikling skal derfor ses som en naturlig opbremsning. 

Omsætningen inden for fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap har været konstant stigende i perioden 1. kvartal 2010 frem til 2. kvartal 2013, når man ser på den faktiske udvikling.

I det sidste kvartal i perioden var der dog en voldsom stigning i omsætningen, som steg fra 1.312 mio. kr. i kvartalet før til 1.630 mio. kr. i 2. kvartal 2013. Det er med andre ord en stigning på knap 25 pct.

Siden hen har omsætningen gradvist fundet et mere naturligt niveau, hvilket har betydet, at omsætningen har været faldende siden toppen i 2. kvartal 2015. Men det sker som sagt efter en voldsom stigning i to kvartaler.

Med det nuværende niveau, som i 3. kvartal 2015 lød på 1.303 mio. kr., ligger omsætningen stadig på et relativt pænt niveau, og en del over tidligere tiders niveau. Til sammenligning var omsætningen i samme kvartal 2010 på 1.208 mio. kr. Derved ligger omsætning i dag 7,9 pct. over niveauet fra dengang. Det forventes, at væksten i omsætningen gradvis vil tage til igen.

Omsætning inden for fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap, mio. kr.


Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap omfatter:
  • Fremstilling af bølgepapir og bølgepap
  • Fremstilling af emballage af bølgepapir eller bølgepap
  • Fremstilling af sammenfoldelige æsker og kartoner
  • Fremstilling af emballage af homogen karton
  • Fremstilling af anden emballage af papir og pap
  • Fremstilling af sække og poser af papirFremstilling af kartoteksæsker og lignende varer