Omsætningsfald på 6 pct. hos trykkerierne

Omsætningen hos trykkerierne (fraregnet dagbladstrykning) faldt 6,33 pct. i årets første kvartal sammenlignet med samme periode året før. I alt omsatte trykkerierne i 1. kvartal for 1,4 mia. kr.

Den samlede omsætning har generelt haft en faldende tendens. Men de seneste år har udviklingen været knap så negativ som lige efter finanskrisen.

Således lå omsætningen i 2016 lidt over niveauet for 2013. Det skyldes hovedsageligt en stigning i omsætningen i 2014, samt en mindre stagnation i 2015. I midten af 2016 er omsætningen dog atter faldet. En del af omsætningstilbagegangen kan henføres til en svagere eksport.

Faldet fra 3. kvartal 2016 ser på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik ud til at forsætte ind i 2017. Således er omsætningen i årets første kvartal faldet med 6,33 pct. sammenlignet med samme kvartal året før. En af de ting, der tynger branchen, er en fortsat faldende eksport, som i årets første kvartal faldt 8,49 pct. i forhold til første kvartal 2016.

Det bemærkes, at firmaernes salg ofte bliver revideret løbende, når der kommer nye indberetninger til SKAT, så der kan ske ændringer i de efterfølgende revisioner.