Omsætningen overstiger niveauet fra før corona

 

GRAKOMs seneste tendensundersøgelse viser, at omsætningen i kommunikationsindustrien nu ligger over niveauet fra før coronaepidemien brød ud i Danmark. Råvarepriserne er dog også steget markant, hvilket kan sænke indtjeningen i virksomhederne.

Omsætningen blandt GRAKOMs medlemsvirksomheder lå i 1. halvår af 2022 lidt over niveauet fra før coronaepidemien gjorde sit indtog i Danmark. Baseret på GRAKOMs medlemsvirksomheders svar, kan kommunikationsindustriens omsætning estimeres til at være omtrent 4 pct. højere i første halvår af 2022 end i 1. halvår af 2019, der er det seneste første halve år før coronaepidemien. Det er en fremgang i forhold til 2021, hvor omsætningen for hele året lå omkring 5 pct. under niveauet fra før corona.

”Omsætningen i kommunikationsindustrien har nu oversteget niveauet fra før corona, men det er langt fra sikkert, at den stigende omsætning også sætter sig på bundlinjen, idet råvarepriserne og energipriserne er steget ganske meget det seneste år, hvilket giver et nedadgående pres på indtjeningen”, siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM.

Udviklingen i de enkelte virksomheders omsætning dækker over en betydelig spredning. 32 pct. havde en vækst i omsætningen på over 10 pct. i første halvår af 2022 sammenlignet med første halvår 2019, mens 11 pct. havde et fald i omsætningen på over 10 pct. gennem samme periode.

Udsigterne til omsætningen i andet halvår af 2022 er en anelse lavere end for første halvår, idet forventningerne er, at omsætningen vil ligge omkring 3 pct. over niveauet fra andet halvår 2019. Med 24 pct. forventer en lavere andel af virksomhederne, at deres omsætning fortsat vil ligge mere end 10 pct. over niveauet fra halvår af 2019.

Tendensundersøgelsen viser også, at virksomhedernes største bekymringer i høj grad omhandler stigende priser på råvarer og energi:

”Råvarepriser og energiomkostninger ligger højt på listen over de tre største bekymringer hos virksomhederne, ligesom faldende efterspørgsel fra den private sektor, siger Mads Lindegaard.

 Du kan læse hele GRAKOMs tendensundersøgelse her