Med et flertal på 56,5 pct. af stemmerne, der er afgivet, har de private lønmodtagere stemt ja til de overenskomstresultater, som arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisationer forhandlede på plads i marts måned.

”De nye overenskomster betyder, at vores medlemsvirksomheder kender rammerne for medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår de næste tre år. Det er nødvendigt i et marked, hvor fleksibilitet og evnen til at omstille sig er afgørende for evnen til at klare sig,” siger Thomas Torp, administrerende direktør i Brancheforeningen Grakom.

Grakom og Danske Mediers Arbejdsgiverforening har forhandlet med 3F og HK/Privat om nye tre-årige overenskomster for det grafiske område. Der er grund til at glæde sig over de nye aftaler – både for arbejdsgivere og ansatte, pointerer Grakoms adm. direktør.

”Overenskomsterne giver mulighed for at målrette uddannelsesindsatsen, ligesom overenskomstfornyelsen indebærer solide forbedringer for børnefamilierne og seniorerne,” slutter Thomas Torp.

Læs mere om indholdet i de nye overenskomster her:

De grafiske timelønsoverenskomster er fornyet
Grakom og HK har indgået aftale om fornyelse af overenskomst på funktionærområdet