Nyt projekt: Vil din virksomhed styrke arbejdsmiljøet?

En gruppe af Grakoms medlemsvirksomheder har nu mulighed for at deltage i seks gratis udviklingsmøder af en halv dags varighed. Projektet skal udvikle den brobyggende arbejdsmiljørådgivning.

Konkret skal rådgivningen hjælpe til at fremme små og mellemstore virksomheders håndtering og fastholdelse af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer, og der er tale om virksomheder inden for medie, kommunikations- og finansbranchen.

Derudover har projektet til formål at skabe viden om, hvordan forskere, arbejdsmiljørådgivere, ledelsesrepræsentanter og arbejdsmiljøorganisation i de respektive brancher kan omsætte relevant forskningsviden til konkret handling i praksis. 

Selve udviklingsmøderne vil have fokus på følgende tre områder:

  • Organisering af det forebyggende arbejde med psykisk arbejdsmiljø i SMV’er
  • Anvendelse af brobyggende (forskningsbaseret) arbejdsmiljørådgivning
  • Principper for håndtering og fastholdelse af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer

 

Forventet udbytte 

Udviklingsmøderne giver de deltagende virksomheder en unik mulighed for at arbejde med en selvvalgt problemstilling og blive klogere på egen nuværende arbejdsmiljøindsats, kommunikation og samarbejde. Møderne vil give input om den nyeste forskning og mulighed for at spejle eget fokus gennem konkrete netværksdrøftelser med andre.

Endeligt vil samarbejdet med en arbejdsmiljørådgiver give virksomheden adgang til eksterne ressourcer, der kan bidrage til at sætte allerede eksisterende praksisser i system og hjælpe til at koble det forebyggende arbejdsmiljøarbejde til håndtering og fastholdelse af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Målet er, at den deltagende virksomhed ved projektets afslutning vil stå stærkere både i arbejdet med fastholdelse og forebyggelse internt og med en fornyet viden om brugen af ekstern rådgivning om arbejdsmiljø.

Ønsker din virksomhed at høre nærmere?

Kontakt Carsten Bøg på cb@grakom.dk eller tlf. 20 12 34 13

Du kan også læse mere om projektet og se invitationen her virksomhederne.