Kilde: iStock

Kilde: iStock

Nyt om jura

Datatilsynet har truffet afgørelse om kryptering af mails og en faglig voldgift har fortolket regler om barns første sygedag.

Datatilsynet har truffet afgørelse i fire sager om behandlingssikkerhed, herunder kryptering af mails med følsomme eller fortrolige oplysninger.

I to af fire sager udtalte Datatilsynet kritik og i en af dem blev der givet et påbud.

Fra GRAKOMs advokat, Peter Balle, lyder det:

”Udover at Datatilsynet igen udtaler, at der normalt vil skulle anvendes kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet, kan det udledes af sagerne, at der skal udarbejdes en risikovurdering, der tager stilling til risikoen forbundet med fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger over internettet.”

Se denne og andre erhvervsjuridiske nyheder her.

Sag om barns første sygedag

En faglig voldgift har forholdt sig til, hvordan regler om barns første sygedag skal fortolkes. I sagen var der tale om en medarbejder med to børn på henholdsvis 3 og 5 år.

Medarbejderen var omfattet af en overenskomst med regler om betaling ved barns første sygedag. Efter overenskomsten ydes betalt frihed, når dette er ”nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år”. Frihed omfatter ”kun den ene af barnets forældre og barnets første hele sygedag”.

Den 21. september var det ene barn blevet indkaldt til en undersøgelse på hospitalet den 31. oktober. Det andet barn blev den 30. oktober indkaldt til en undersøgelse med en scanning den 2. november. Medarbejderen deltog sammen med sin hustru ved begge undersøgelser og meldte fravær på grund af barns første sygedag.

Virksomheden afviste at betale løn under fraværet, da virksomheden var af den opfattelse, at der ikke var tale om barns første sygedag.

Herom udtalte opmanden, at overenskomstreglerne må forstås sådan, at de tjener til at løse en akut opstået situation for medarbejderen, hvor der ikke findes andre pasningsmuligheder. Bestemmelsen omfatter ikke frihed til at ledsage barnet til en varslet og planlagt undersøgelse. Derfor blev virksomheden frifundet for betaling af løn de pågældende dage.

Fra GRAKOMs advokat, Christian Jensen lyder det:

”GRAKOM var ikke involveret i sagen og sagen vedrørte ikke overenskomster, GRAKOM er part i. GRAKOMS overenskomster indeholder tilsvarende bestemmelser, som den der var omdrejningspunktet for sagen. Og afgørelsen er i overensstemmelse med den rådgivning, GRAKOM yder.”

Se denne og andre arbejdsretlige nyheder her.