Nyt grundforløb i Roskilde skal skaffe elever og praktikpladser i Østdanmark

Fra januar 2020 bliver der gennemført parallelle grundforløb i Aalborg og Roskilde på grafisk teknikeruddannelsen.

Det er en god nyhed for de grafiske virksomheder i det østlige Danmark, mener Anders Mosumgaard, Grakoms uddannelsespolitiske chef:

”Vi har et rigtig godt samarbejde med Techcollege i Aalborg, men både skolen og branchen har hele tiden været klar over, at der er nogle store udfordringer ved, at uddannelsen kun er på én skole i landet. Derfor synes vi, det er et meget positivt initiativ, der er kommet fra skolerne, som vi bakker fuldt ud op om. Samarbejdet tegner lovende, og jeg er sikker på, at vi også får et rigtig godt samarbejde med Roskilde Tekniske Skole.”

Baggrunden er blandt andet, at flere grafiske virksomheder i det østlige Danmark har oplevet problemer med at få ny elever, efter at uddannelsen lukkede i København i 2017.

Techcollege i Aalborg er som landsskole i gang med en stribe af besøg på grafiske virksomheder i Østdanmark for at styrke den lokale rekruttering, men oprettelsen af grundforløbet i Roskilde vil gøre en endnu større forskel, mener Anders Mosumgaard: 

"Det altid haft en stor betydning, hvor en uddannelse geografisk er placeret. Så det, at der kommer en grundforløbsskole på Sjælland, er jeg sikker på, vil have en positiv effekt på rekrutteringen af eleverne og kontakten til virksomhederne. Det er så branchens opgave at stille praktikpladserne til rådighed, hvilket jeg kun kan opfordre alle de virksomheder, der kan, til at bidrage med."

Fremgang i de grafiske uddannelser – men ikke nok

Der er stor politisk bevågenhed om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og dermed også på, at virksomhederne skal indgå flere uddannelsesaftaler, og Grakom opfordrer også medlemsvirksomhederne til at indgå flere uddannelsesaftaler.  Målsætningen fra trepartsaftalen fra 2016 om 2.100 flere praktikpladser i 2018 sammenlignet med 2016 på tværs af alle erhvervsuddannelser er nået, da der i 2018 i alt blev indgået 2.800 flere uddannelsesaftaler end i 2016.

For de to grafiske erhvervsuddannelser er der dog ikke tale om en fremgang sammenlignet med 2016. Men den gode nyhed er, at der er fremgang sammenlignet med 2017. I 2018 blev der indgået 41 uddannelsesaftaler for grafisk tekniker- og 220 uddannelsesaftaler for mediegrafikeruddannelsen. Det er en fremgang for grafisk teknikeruddannelsen på 5,1 pct. og en fremgang for mediegrafikeruddannelsen på 7,3 pct. i forhold til sidste år.

Adgangsbegrænsningen til mediegrafikeruddannelsen har haft en positiv effekt på antallet af igangværende skolepraktikelever, som var nede på 180 elever ved udgangen af 2018, en nedgang på 7,5 pct. sammenlignet med året før. Men det er stadig ca. hver fjerde mediegrafikerelev, der er i skolepraktik, og derfor har vi fortsat fokus på at nedbringe dette antal, og få skabt flere praktikpladser i virksomhederne.