Danske Lysreklame Producenter er nyt medlem af Grakom

Endnu en forening har meldt sig ind i Grakom. »Vi skal få gavn af hinanden«, siger formanden for DLP.

Af Ole Blegvad, presse@grakom.dk

Vi ser deres aftryk overalt, hvor vi færdes. Lysskiltene på butiksfacader, på biografer, på storcentre, på hoteller, på banken. Vi ser neonskilte og neonbogstaver i de regnvåde gaders skær. Vi ser pyloner og standere foran benzinstationer, konferencebygninger og firmaer. Rigtig mange af de skilte er lavet i et samarbejde, hvor virksomheder, der er medlem af Danske Lysreklame Producenter, har stået for produktionen. 

»Vi er en lille forening med 11 virksomheder som medlemmer. I alt råder vi vel over cirka 250 ansatte fordelt sådan, at vores mindste virksomheder har under fem ansatte og vores største medlemmer har omkring 60 på lønningslisten,« siger Christian Østerland, der siden 2013 har været formand for Danske Lysreklame Producenter.

Foreningen blev stiftet i 1969, og hed dengang Foreningen af Danske Lysreklame Fabrikanter, i dag er kaldenavnet DLP, Danske Lysreklame Producenter. Da foreningen blev skabt var et af de fremmeste formål »at fremme kendskabet til og forståelse for brugen af skilte og lysreklamer overfor brugere, arkitekter, designere samt offentlige myndigheder«.

»I dag er vores formål nok mere, at vi skal passe på os selv og passe på vores branche. Vi skal samtidig være den samlende faktor, så skiltebranchen fremstå kompetent og seriøs over for vores kunder og over for myndighederne. Hvis man er medlem af DLP, så sikrer vores medlemmer den nyeste form for viden inden for produktion af skilte. Vi ved alt om den nyeste teknik – i disse år kommer der hele tiden nye LED-formater. Vi ved også alt om love, regler og standarder, som myndighederne fastsætter, og vi ved hvordan man overholder CE-mærkningen,« siger Christian Østerlund.

 

Fælles aktiviteter og netværk

DLP er en medlemsdrevet organisation. Det betyder, at DLP er drevet som en idrætsforening med firvillig arbejdskraft. DLP har netop indgået en slags associeringsaftale med Grakom. Det betyder, at DLP’s medlemmer kan deltage i arrangementer hos Grakom og omvendt, men DLP’s medlemmer har for eksempel ikke ret til at bruge Grakoms juridiske afdeling. Indlemmelsen af DLP som forening, og ikke som enkelte virksomheder, er et led i Grakoms strategi om at tiltrække flere medlemsgrupper. Grakoms fundament ligger i trykkeri- og bogbinderverdenen, men Grakom bevæger sig mod nye virksomheder inden for kommunikation, som lysreklameproducenter kan være et bevis på.

»Vi har meldt os ind efter ønske fra medlemmerne om at få nogle flere aktiviteter og et bedre netværk. Grakom er professionelt drevet, mens vi er medlemsdrevet. Grakom har mange flere aktiviteter og forskellige forløb, som det giver god mening for vores medlemmer at deltage i. Lige nu er det fint, at det er foreningen DLP, som er blevet medlem af Grakom, men på sigt kan jeg godt forestille mig, at nogle af vores medlemmer vil melde sig individuelt ind i Grakom for at få adgang til endnu flere af Grakoms tilbud og bistand,» siger Christian Østerlund.

 

Gamle fag i ny udvikling

Der gælder nogle af de samme forhold for den grafisk branche, som for skiltebranchen. Begge fag har de seneste mange år været en rivende teknisk udvikling igennem. Trykkeforholdene har ændret den grafiske branche, mens især LED-lys har ændret vilkårene i skiltebranchen.

»Vi skal hele tiden tilpasse os markedet og den nye teknologi, så vi kan være de bedste. Er vi ikke det, så forvinder kunderne,« siger Christian Østerlund.

DLP’s medlemmer producerer primært skilte med lys. Der kommer hele tiden ny teknik til. Tidligere blev de fleste skilte lavet i neon, nu om dage har LED overtaget langt det meste, men LED er stadig i konstant udvikling i forhold til lysstyrke og farvemætning. Det stiller krav til skilteproducenterne om at være opdateret.

»Vi er nok en lidt nørdet forening med mange ingeniører i firmaerne. Vi er sådan lidt tusindkunstnere, fordi vi skal kunne lidt af det hele. Vi skal være rigtig gode til at rådgive. Når hotellet Bella Sky på Amager for eksempel vil sætter et skilt op på 4x4 meter, 40 meter oppe i luften, der skal kunne holde i hård blæst, så så kræver det nogle præcise beregninger,« siger Christian Østerlund.

Som i den grafisk branche, så er skiltebranchen også hele tiden presset af konkurrence fra virksomheder udefra, der ønsker markedsandele i Danmark. Her ser Christian Østerlund fordel af medlemsskabet af Grakom, hvor de to fag kan lærer af hinandens erfaringer.

»Vi kan have det svært, hvis store firmaer kommer ind på det danske marked, og kører de samme facader, som de gør i resten af verden. Men DLPs medlemmer står stærkt og er meget konkurrencedygtige, når det gælder mindre ordre. Vi er gode til den lokale tilpasning og til kontakten til myndighederne. Det er også et stort plus, og det har en god effekt, at vi kan tage vores kunde med ud på et værksted, hvor kunden kan se produktet i virkeligheden fremfor på et foto på nettet. Den nære kontakt giver også den bedste dialog mellem os og kunden, og det kan udenlandske firmaer ikke konkurrerer med«, siger Christian Østerlund.

 

DLPs fremtid med Grakom

Formanden for DLP håber på et godt samarbejde med Grakom, hvor medlemmerne gensidigt kan skabe nye netværk og måske i sidste ende kan betyde kommercieller samarbejde mellem DLP og Grakom medlemmer. I forvejen er DLP med i et europæisk samarbejde, hvor der er ansat lobbyister, der kæmper skilteproducenternes sag i EU. Det kan være at arbejde for større ensartethed i produkterne og en udvidet EC-godkendelse.

»I Grakom håber jeg, at vi får et bredere net, og vi møder nye interessante mennesker. Alle parter kan blive klogere af hinanden. Kan vi få en lille smile politisk vægt, så kan det også være at foretrække. Det er jo helt nyt, så det er spændende og mulighederne mange. Hvordan vi vokser på hinanden må tiden vise, siger Christian Østerlund.

 

Fakta:

DLP:

Stiftet i 1969. Det er en forening uden ansatte, der drives af frivillige indenfor branchen.

Foreningens formål er at fremme det kollegiale samarbejde og varetage medlemmernes og branchens faglige og handelsmæssige interesser. Foreningen skal endvidere udøve oplysningsarbejde om lysreklamer, virke for højnelse af kvalitetsniveauet og en vederhæftig sagsbehandling.

DLPs slogan er: "Den korteste vej til en Lysreklame - den direkte vej til producenten".