Virksomhederne giver moderate lønstigninger

I 3. kvartal for steg lønudviklingen for hele DA-området med 2,5 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, viser DA’s netop offentliggjorte konjunkturstatistik for 3. kvartal 2018. Lønstigningstaksten er marginalt lavere end i 2. kvartal med 0,1 procentpoint. Funktionærernes lønstigninger var på 2,5 pct., mens arbejdere havde en smule højere lønstigninger med 2,6 pct.

 Lønudviklingen for DA-området, arbejdere og funktionærer

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, KonjunkturStatistik 3. kvartal 2018.

De to seneste kvartaler har lønstigningerne været højere end i de foregående år, hvor lønstigningerne ellers siden midten af 2015 har ligget rimeligt stabilt mellem 2,1 pct. og 2,4 pct. dog med en lille opadgående trend.

Fremstillingssektoren samt bygge og anlæg har haft højere lønstigningstakster end hele DA-området det seneste år, mens servicebranchen havde en marginalt lavere lønstigningstakst. Lønningerne steg med 2,6 pct. i fremstillingssektoren, bygge og anlægssektoren havde lønstigninger på 3,4 pct. og servicebranchen havde lønstigninger på 2,3 pct.

Lønudvikling inden for hovedbrancher

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, KonjunkturStatistik 3. kvartal 2018.