Nye regler for virksomheder, der bruger kemikalier

Pr. 1. juli ophæves kravet om, at virksomheder skal udarbejde skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), når de anvender mærkningspligtige stoffer og materialer.

I stedet vil der blive sat øget fokus på en mere samlet kemiske risikovurdering samt på virksomhedens oplæring og instruktion af de ansatte, der arbejder med stoffer og materialer. (Se evt https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207711.)

De nye regler er en god lejlighed til, at virksomheder kan få gennemgået alle kemikalier. Arbejdet med udarbejdelse af en samlet kemisk risikovurdering, også kaldet en kemisk APV, indebærer også, at alle virksomhedens sikkerhedsdatablade fra leverandørerne skal være korrekt udformet efter EU’s CLP-forordning. De skal være på dansk, og det konkrete produkt, der anvendes, skal være vurderet i forhold til mulige alternativer, der er mindre farlige at anvende.

Grakom har erfaring i kemiske risikovurderinger og har udarbejdet et plakat-værktøj, som helt konkret kan anvendes som omdrejningspunkt for den kemiske risikovurdering samt til oplæring og instruktion om arbejdet med de konkrete kemikalier.

Kontakt Jan Stormer på jas@grakom.dk / tlf. 29260125 eller Jette Clausen Poulsen på jcp@grakom.dk / tlf. 60208411 fra Grakoms miljøafdeling og få mere at vide.