Ny trepartsaftale indgået

Regeringen, DA og arbejdsmarkedets øvrige parter indgik fredag 27. oktober en ny, fireårig trepartsaftale til knap 2,5 milliarder kroner. Den skal give et markant løft til voksen- og efteruddannelserne i Danmark.


Efteruddannelse er et område, Grakom følger tæt. Særligt fordi der med det nuværende system har været en lav brug af efteruddannelse inden for de grafiske brancher:

”Der kan være mange forklaringer på, at det nuværende system har betydet, at anvendelsen af den faglige efteruddannelse i AMU-regi på medie- og kommunikationsområdet er meget lav,” siger Grakoms uddannelsespolitiske chef, Anders Mosumgaard.

”Derfor bliver det spændende at følge processen med at skabe et styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem, og Grakom vil fortsat arbejde for, at der både i AMU- og VEU-systemet er et udbud af relevante og attraktive uddannelsesmuligheder.”


Virksomheder får penge tilbage

Den nye trepartsaftale betyder, at mange virksomheder vil få penge tilbage. Virksomhederne har nemlig betalt milliarder til efteruddannelse af medarbejdere, som ikke er blevet brugt, og 680 mio. kr. bliver derfor nu betalt tilbage til de private arbejdsgivere og offentlige virksomheder. Desuden styrker aftalen virksomhedernes praktikbonus, der blev indført med den foregående trepartsaftale om flere faglærte.

For Grakoms medlemmer er det særligt værd at bemærke, at VEU-bidraget bliver sat ned, og at VEU- og SVU-godtgørelsen bliver forhøjet fra 80 til 100 pct. af dagpengesatsen.

Aftalen betyder også, at der kommer en national platform, der på sigt samler alle typer af offentlige VEU-tilbud både med udbud, tilmelding og godtgørelse samt en national strategisk indsats for digitalisering af hele VEU-området. Det er værd at glæde sig over, siger Anders Mosumgaard.

”Vores overenskomster giver blandt andet mulighed for, at medarbejderne kan uddannes igennem kompetenceudviklingsfondene både som selvvalgt uddannelse og nu også som aftalt uddannelse. Det bedre overblik og den fælles nationale platform vil også gøre det nemmere at anvende disse muligheder mere rationelt, når man vælger AMU- eller VEU-uddannelser.”

Du kan læse hele den indgående trepartsaftale her.