Ny spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden har udsendt en ny vejledning om spamforbuddet i markedsføringsloven. Den nye vejledning erstatter forbrugerombudsmandens tidligere vejledning.

Formålet med vejledningen er at gøre det enklere for virksomhederne at overholde spamreglerne.

Udvidelse af bestående samtykke

Den væsentligste nyhed findes i vejledningens afsnit 7.4 og omhandler opdatering af samtykke. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, må en virksomhed gerne sende en mail og opfordre modtageren til at opdatere sit eksisterende samtykke via et link, også selvom en opdatering af samtykket derved kan indebære en udvidelse af samtykket i forhold til nye kommunikationsformer, nye produktkategorier og eller nye brands indenfor samme virksomhed. Det opdaterede samtykke skal stadig opfylde kravene til samtykke.

Sociale medier

Vejledningen behandler som noget nyt også spamreglerne i forhold til sociale medier, der har fået et særskilt bilag: Vejledningens bilag 1. Bilaget gennemgår spamreglerne i relation til privatbeskeder, notifikationer, opslag, kommentarer, tags og likes. Privatbeskeder omfattes af spamreglerne. Virksomhederne må dog gerne besvare spørgsmål fra brugere uden samtykke. Svaret må dog ikke indeholde markedsføring udover, hvad der er nødvendigt for at svare. Konkrete notifikationer til brugere, fx en opfordring til at synes godt om en side, som sendes til samtlige personer, der synes godt om opslag fra siden, er omfattet af spamforbuddet. Forbrugerombudsmanden er dog mest tilbøjelig til at mene, at en automatisk genereret notifikation ikke er omfattet af spamforbuddet.

Oplysning om tilbagekaldelse af samtykke

En anden nyhed skærper oplysningspligten i forbindelse med indhentelse af samtykke. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal virksomheden senest samtidig med, at en person giver sit samtykke oplyse om, at samtykket kan trækkes tilbage. Oplysningen bør ifølge Forbrugerombudsmanden gives i selve samtykketeksten, jf. vejledningens afsnit 7.

Hvilke produkter virksomheden vil sende markedsføring om

Et samtykke til at modtage spam skal stadig være specificeret. Det skal derfor tydeligt fremgå, hvilke produkter eller kategorier af produkter virksomheden vil sende markedsføring om. Forbrugerombudsmanden anfører i vejledningens afsnit 7.3, at: ”Produktkategorier kan dog formuleres forholdsvis bredt. Hvis det er almen kendt, hvilke produktkategorier virksomheden har i sit sortiment, kan virksomheden nøjes med at indhente samtykke til markedsføring ”inden for virksomhedens produktsortiment””.

Vejledningen findes på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.