Ny ophavsretslov vedtaget

Foto: Kristian Brasen

Foto: Kristian Brasen

Kulturminister Joy Mogensen. Foto: Kristian Brasen

Folketinget har torsdag vedtaget et lovforslag om ophavsret, som giver danske medievirksomheder mulighed for at lave kollektive aftaler med tech-giganterne om blandt andet brug af nyheder.

Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om ophavsret. Den nye lov giver rettighedshaverne en ny udgiverrettighed, så de selv kan bestemme, hvem der må bruge deres indhold.

Det betyder, at danske medievirksomheder får mulighed for at lave kollektive aftaler med distributører (fx. tech-giganter), så rettighedshaverne sikres betaling, når deres indhold bruges af distributører eller tech-giganter, som Facebook og Google. Det kaldes aftalelicenssystemet.

Medievirksomheder, som ikke ønsker at være en del af aftalen, kan vælge fortsat at stå uden for. I tilfælde af at der opstår uenighed, kan både medievirksomheder og distributører klage til Ophavsretslicensnævnet.

Aftalelicensen for udgiverne skal evalueres senest i 2023, så det sikres, at ordningen virker efter hensigten.

Presseudgivere skal give samtykke
De bestemmelser, som indføres i ophavsretsloven, omhandler onlinetjenesters ansvar og ikke privatpersoners ansvar. Loven tildeler en ret til presseudgiverne, som de kan gøre gældende over for distributører. I praksis betyder det, at en distributør skal have samtykke fra en presseudgiver for at måtte anvende udgiverens materiale online.

Dog må der gerne linkes uden samtykke
Der er dog fortsat områder, hvor der ikke kræves samtykke. Det gælder blandt andet ved links, hvor der fortsat gerne må linkes til artikler uden at skulle have en tilladelse fra presseudgiveren.

Hvis linket derimod udformes, så det indeholder dele af den oprindelige artikel, der dermed tager værdi fra den, og gør det overflødigt at klikke sig ind på den oprindelige hjemmeside - kræver det en tilladelse og dermed betaling til mediet.

I en kommentar til vedtagelsen af lovforslaget siger kulturminister Joy Mogensen:

”Vi sikrer nu, at de medier og kunstnere, der producerer indhold, også kan tjene penge på deres produkter, når tech-giganterne bruger indholdet. Tech-giganterne har fået en dominerende position i samfundet, der gør, at nyhedsmedier og kunstnere er afhængige af platformene for at nå offentligheden. Det er et demokratisk problem, hvis tech-giganter får en ekstrem magt over den offentlige samtale. Og det er et kulturpolitisk problem, fordi vores kulturelle identitet bliver afhængig af en digital infrastruktur, ingen i Danmark har indflydelse på."

Hun fortsætter:

"Derfor skal vi regulere tech-giganterne. Medierne får nu eneret på deres indhold, så tech-giganterne skal betale for at bruge indholdet. Men det stopper ikke her. Lovændringen er kun første skridt for regeringen. Regeringen kommer til at tage yderligere initiativer til at regulere tech-giganterne.”

Loven træder i kraft allerede fra mandag den 7. juni 2021.