På vegne af en medlemsvirksomhed har Grakom gennemført en faglig voldgift, hvor forbundet repræsenterede medarbejderen.

Medarbejderen var efter 24 års uafbrudt ansættelse blevet opsagt med et varsel på 4 uger. Uenigheden omhandlede bl.a. længden af opsigelsesvarslet, idet forbundet gjorde gældende, at varslet burde være 16 uger i stedet for 4 uger. Hvis forbundet fik ret i synspunktet, vil det også medføre en fratrædelsesgodtgørelse på 15.000 kr. i stedet for 5.000 kr. Forbundet krævede også godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Fra 1992 til 2007 arbejdede medarbejderen som trykker omfattet af den grafiske overenskomst. I 2007 fik medarbejderen job som ordrebehandler på kontoret, hvorefter medarbejderen var funktionær. I 2013 havde virksomheden ikke behov for en ordrebehandler, hvorfor medarbejderen blev tilbudt et job som trykker, hvilket han accepterede.

I sommeren 2016 blev medarbejderen opsagt som følge af rationaliseringer.

Forbundet gjorde gældende, at hele ansættelsestiden skulle medregnes ved opgørelsen af opsigelsesvarslet. Grakom gjorde gældende, at det alene var den sidste del af ansættelsen på overenskomsten, der skulle medregnes.

Opmanden var enig med Grakom, hvorfor virksomheden blev frifundet i sagen. Opmanden lagde vægt på, at ancienniteten var afbrudt i den periode, hvori medarbejderen havde været funktionær, ligesom reglen om generhvervelse af anciennitet ikke fandt anvendelse, idet ancienniteten på den grafiske overenskomst var afbrudt i 5 ½ år.

Kilde: Opmandskendelse i Faglig Voldgift af 11. april 2017 (FV 2016.0197).