Ny indsats skal skaffe flere grafiske teknikere i Østdanmark

Mange østdanske virksomheder har svært ved at få grafisk tekniker-elever. Nu skal en ny, opsøgende indsats fra Tech College Aalborg gøre virksomhederne opmærksom på deres muligheder. Første stop var hos Cool Gray, hvor der blev lyttet ivrigt.

”Jeg får ikke ansøgninger, som jeg gjorde førhen fra unge i nærområdet.”

Afdelingsleder Lars Midtgaard fra Cool Gray sidder overfor Carsten Kristiansen, praktikpladskonsulent på Tech College Aalborg, i et mødelokale på Cool Gray.

”Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår vi sidst fik en ansøgning fra en potentiel elev,” siger Lars Midtgaard tænksomt.

Problemstillingen er langt fra unik for Cool Gray. De grafiske virksomheder i Østdanmark har haft svært ved at tiltrække grafisk teknikerelever, siden Tech College Aalborg blev landsskole for uddannelsen i 2017. Udfordringen er, at de fleste elever på uddannelsen er fra det vestlige Danmark, og de søger primært job i deres lokalområder efter endt uddannelse. Samtidig vælger mange unge på Sjælland uddannelsen fra, fordi den ligger i Aalborg. 

”Vi har elever fra Sjælland på hver årgang. Ikke mange, men der er måske en lille håndfuld. De finder altid en læreplads meget hurtigt, når de vender tilbage til Sjælland. Jeg ville gerne have otte til ti elever mere på hvert grundforløb fra Sjælland, men det er meget svært at rekruttere dem,” siger Carsten Kristiansen.

Hans besøg på Cool Gray markerer begyndelsen på en indsats, der skal gøre virksomhederne opmærksomme på deres muligheder. Foreløbig har han lavet aftaler om at besøge 14 virksomheder på Sjælland, men besøgene vil strække sig helt frem til juni 2019.

”Det er et slags wake up-call. Jeg tager rundt for at gøre opmærksom på, at der faktisk sker noget på Sjælland og Fyn i øjeblikket. Der er jo sket det, at der er mange virksomheder, der står i et limbo. De får ikke sat nogen initiativer i værk for at få rekrutteret elever lokalt. Så nu er jeg ude for at vise, at vi godt kan hjælpe virksomhederne på forskellige måder.”

 

Tilskud til elevløn

Mulighederne er flere, fortæller Carsten Kristiansen.

”Virksomhederne kan selv være med til at fange eleverne, og det kan de gøre på flere måder. De kan lave en uddannelsesaftale med dem med det samme, og så kan de få AUB-tilskud for en stor del af lønsummen under grundforløbet. De kan også lave en mesterlære-aftale.”

Lars Midtgaard siger, at han er glad for at blive gjort opmærksom på mulighederne.

”Elever er jo noget, man skal tænke over og man kommer ikke udenom at bruge nogle ressourcer på et elevforløb. Så hvis ikke, der står nogen og banker på døren, så har vi – og sikkert mange andre virksomheder – en tendens til bare at køre videre uden elever. Og det er jo ikke holdbart. Derfor er det rart at få et lille skub og blive klar over mulighederne for at få nogle elever ind.”

 

Virksomheder kan selv skaffe elever 

”Hvad med at søge en elev selv, kunne I finde på det? Altså egenrekruttering,” spørger Carsten Kristiansen under mødet.

”Det kunne sagtens være. Det er ikke noget, vi har prøvet før. Vi har nok været vant til, at eleverne bare søgte elevpladser her hos os,” svarer Lars Midtgaard.

”Vi kunne godt tænke os, at virksomhederne selv annoncerer efter elever. Det kan være på Facebook, Linkedin, i avisen eller gennem deres egne netværk. Vi ser jo, at eleverne nærmest alle sammen får job efter uddannelsen, så der er helt klart bud efter dem,” fortæller Carsten Kristiansen.

 

Ikke skældud

Grakom bakker op om indsatsen:

”Den opsøgende indsats og det direkte møde mellem skole og virksomhed er utroligt vigtigt for, at der kommer flere elever. Det er rigtig godt, at skolen har fået AUB-midler til indsatsen, og vi bidrager med al den opbakning, der er brug for. Virksomhederne kan fx gøre brug af materialet fra kampagnen ”Har du trang til at skabe” (www.grafiske-karriereveje.dk) som hjælp til arbejdet med lokal rekruttering af elever, og vi opfordrer virksomhederne til at overveje, om det ikke er tiden at indgå en uddannelsesaftale med en elev,” siger uddannelseschef hos Grakom, Anders Mosumgaard.

Besøget hos Cool Gray har varet knap en time, da Carsten Kristiansen bliver budt på en rundvisning i produktionen. Samme dag venter et besøg på emballagevirksomheden Eson Pacdenmark.

”Virksomhederne tager rigtig godt imod de her besøg. Jeg har ikke fået et eneste negativt svar på en forespørgsel.”

Skal virksomhederne se dine besøg som en form for skældud?

”Nej, det skal de bestemt ikke. Jeg vil rigtig gerne have en stille og rolig samtale med dem, og det er ganske enkelt for at holde gryden lidt i kog, så de ikke glemmer elevproblematikken i en travl hverdag. Det er en fælles interesse. Vi er dybest set afhængige af hinanden, så vi som skole vil gerne afsøge mulighederne for, hvordan vi kan hjælpe.”