Ny anbefaling: 1 meters afstand

Sundhedsstyrelsen har opdateret sine anbefalinger for de fysiske forholdsregler, der skal tages for at forebygge spredning af COVID-19. Ny tommelfingerregel for afstand er 1 meter.

Sundhedsstyrelsen har de seneste måneder flere gange opdateret sine retningslinjer, der har isolation, hygiejne og kontaktflader som grundelementerne i strategien mod smittespredning.

I den seneste udmelding fra søndag d. 10. maj er den mest iøjnefaldende justering, at tommelfingerreglen om 2 meters afstand i det offentlige rum er sat ned til 1 meter, men stadig med forbehold for særlige hensyn, som aktiviteter med kraftig udånding – som fx fysisk anstrengelse eller sang.

Det vejledende princip vurderes som en meters afstand fra ’næstetip til næstetip.’ Sundhedsstyrelsen tilråder derfor siddende indretning på arbejdspladser, hvor det er muligt at sikre afstand, mens det på arealer for gående og stående anbefales, at afstand markeres på gulve, vægge og lignende.

Hvis det ikke er muligt at garantere afstanden anbefales det stadig, at man reducerer antallet og varigheden af kontakter. En måde at gøre dette, foreslår Sundhedsstyrelsen, kunne være ved at omlægge procedurer, f.eks. ved forskudt fremmøde, opdeling af medarbejdere i hold, udnyttelse af lokaler til andre formål m.v.

Med den ændrede afstandsanbefaling bliver det muligt for flere virksomheder at have kunder og medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Sundhedsstyrelsen understreger stadig vigtigheden af hyppig og grundig rengøring af kontaktflader.

Du kan læse alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger her.