Miljøvenlig plastemballage: Både industrien og det offentlige har en opgave

Det offentlige skal blive bedre til at udvikle gode indsamlingsordninger og til at informere forbrugerne om emballages funktionalitet. Industrien selv skal blive bedre til at bruge materialer, der kan genbruges og recirkuleres. Det mener Peter Ragaert, der er professor på universitet i Ghent, Belgien.

Især efter at verden blev opmærksom på, hvor meget plastik, der ligger og flyder rundt omkring i havene, er der kommet meget fokus på genbrug af plastik. Også – eller måske især - inden for fødevareemballage.

Og det er i den grad kommet på EU's dagsorden med et direktiv om, at al plastikemballage skal kunne genbruges eller recirkuleres i 2030. Samtidig er der kommet en lov om, at flere produkter af engangsplast vil blive forbudt eller reduceret i 2021.

Offentlige myndigheder skal udvikle gode indsamlingsordninger
Udfordringerne, hvis der fokuseres ensidigt på at styrke det bæredygtige i at anvende plastmaterialer, er at få styr på at indsamle plastik samt at få udviklet både materialer og produkter, der kan genanvendes eller på anden måde recirkuleres.

Det mener Peter Ragaert, som GRAKOM har haft en dialog med. Han er belgisk professor i emballageteknologi, hvor han bl.a. forsker i fødevareemballagers funktionalitet, brugervenlighed og bæredygtighed.

Omkring indsamling til genanvendelse ser Peter Ragaert især to udfordringer. Sorteringssystemer og indsamlingsordninger.

”Udfordringen for at få en ordentlig genindvindingsproces, er at man er nødt til at have et meget effektivt sorteringssystem. Og det inkluderer også en god indsamlingsordning fra de offentlige myndigheders side.”

Og her er man ikke nået lige langt i alle lande, så der er stadig rum for forbedring.

Emballageindustrien skal tænke i én type materialer og ideelt set i etlagsemballage
Det er dog også vigtigt, at emballageindustrien selv arbejder henimod at gøre det let at genanvende emballagen, siger professoren.

Han peger på et prisvundet projekt, der hedder The Holy Grail koordineret af Procter & Gamble, hvor man har forsket i, hvordan brugen af sporstoffer og digitale vandmærker kan forbedre sorteringen af plastik, så mere kan genbruges.

”Og der er flere forskellige virksomheder, der investerer både tid og penge for at ændre deres emballageportefølje til cirkulérbare emballagematerialer, og mange af dem ønsker at nå EU's mål allerede i 2025,” siger Peter Ragaert.

Desuden vil plastik blive langt mere genanvendeligt, hvis industrien gør brug af én type materiale i stedet for flere i samme emballage samt ved at bruge etlagsmaterialer i stedet for flerlagsmaterialer, påpeger Peter Ragaert.

Plastikemballage har en funktionalitet og den skal forbrugerne kende
Forbrugerne er i disse år meget opmærksomme på ikke at forbruge for meget plastik, og professor Ragaert tilføjer, at flere og flere forbrugere ikke bare ønsker, at der bliver brugt mindre plastik, men ønsker helt at fjerne plastikemballering.

”Det er bare ikke realistisk, når man ser på emballagens funktionalitet i forhold til fødevarekvalitet og -sikkerhed. Forbrugerne kender desværre ikke fødevareemballagens egentlige funktion på dette område, hvor netop en emballages funktionalitet kan være tæt knyttet til holdbarheden og dermed i sidste ende også at forhindre unødigt madspild. Hvis vi får unødig madspild på grund af en mytisk opfattelse af emballage, der ofte kun fylder en brøkdel af selve madvarens klimabelastning, så modarbejder vi en bedre klimabalance. Det er klart en opgave for politikerne at informere forbrugerne om det,” siger Peter Ragaert.

Gode råd fra professoren
Vi bad professor Peter Ragaert, som i øvrigt var på besøg i GRAKOMs fødevareemballagenetværk i november, om at komme med nogle gode råd til danske emballagevirksomheder.

De lød sådan her:

  • Det er vigtigt at kende målgruppernes behov, når man skal designe fødevareemballage. Eller sagt på en anden måde: Emballage skal være gennemtænkt i forhold til både indpakning og madmængde i forhold til forskellige typer forbrugere, som f.eks. enlige.

 

  • Tænk i følgende termer i forbindelse med emballage: (1) fjernelse, (2) reduktion, (3) genbrug (4) recirkulering, eller brug af vedvarende ressourcer.

 

  • Undersøg om det er muligt at anvende én slags materiale i et lag i fødevareemballagen. Og hvis det ikke er muligt, så anvend materialer, der er ensartede og nemme at oparbejde, som f.eks. PET.

 

Følgende produkter vil blive forbudt i EU i 2021:

  • Engangsbestik af plastik (gafler, knive, skeer og spisepinde)
  • Plastiktallerkener til engangsbrug
  • Sugerør af plast
  • Vatpinde af plast
  • Ballonpinde af plast
  • Oxo-nedbrydeligt plast, fødevarebeholdere og ekspanderede polystyrenkopper

Artiklen blev bragt i det seneste nummer af GRAKOM magasinet.